Chim cánh cụt

chim-canh-cut-kit168-com

Mô hình giấy Chim cánh cụt thiết kế bởi ne.jp.

Tải về

Tranh Tropical Birds

tranh-tropical-birds-kit168-com

Mô hình giấy Tranh Tropical Birds thiết kế bởi Canon.

Tải về

Bush Warbler In A Branch Of Japanese Plums Diorama

bush-warbler-in-a-branch-of-japanese-plums-diorama-kit168-com

Mô hình giấy Bush Warbler In A Branch Of Japanese Plums Diorama thiết kế bởi Yamaha-motor.

Tải về

Chim The Wren

chim-the-wren-kit168-com

Mô hình giấy Chim The Wren thiết kế bởi Johan Scherft.

Tải về

Chim cánh cụt con

chim-canh-cut-con-kit168-com

Mô hình giấy Chim cánh cụt con thiết kế bởi Avenue.

Tải về

Dodo

dodo-kit168-com

Mô hình giấy Dodo thiết kế bởi Kizuna-avenue.

Tải về

Chim Lesser Spotted Woodpecker

chim-lesser-spotted-woodpecker-kit168-com

Mô hình giấy Chim Lesser Spotted Woodpecker thiết kế bởi Malcolm.

Tải về

Pokemon Hawlucha

pokemon-hawlucha-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Hawlucha thiết kế bởi Javierini của Jav-Papercraft.

Tải về

Chim Nuthatch

chim-nuthatch-kit168-com

Mô hình giấy Chim Nuthatch thiết kế bởi Malcolm.

Tải về

Megascops choliba (Tropical screech owl)

megascops-choliba-tropical-screech-owl-kit168-com

Mô hình giấy Megascops choliba (Tropical screech owl) thiết kế bởi Canon.

Tải về