Phoenix

phoenix-kit168.com

Mô hình giấy Phoenix thiết kế bởi Canon.

Mã số: 26248Xem chi tiết

Safari

safari-kit168.com

Mô hình giấy Safari thiết kế bởi Paperm.

Mã số: 26120Xem chi tiết

Pokemon Rufflet

pokemon-reufflet-kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Rufflet thiết kế bởi Jav-papercraft.

Mã số: 25884Xem chi tiết

Hồ cá đại dương – Nhật Bản

ho-ca-dai-duong-Nhat-Ban-kit168.com

Mô hình giấy Hồ cá đại dương - Nhật Bản thiết kế bởi Kirin.

Mã số: 25850Xem chi tiết

Vẹt – Red Parrot

vet-red-parrot-kit168.com

Mô hình giấy Vẹt - Red Parrot thiết kế bởi Epson.

Mã số: 25564Xem chi tiết

Griffin

griffin-kit168.com

Mô hình giấy Griffin thiết kế bởi Canon.

Mã số: 24948Xem chi tiết

Chim Magpie

chim-magpie-kit168.com

Mô hình giấy Chim Magpie.

Mã số: 24732Xem chi tiết

Pokemon Rowlet

pokemon-rowlet-kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Rowlet thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Mã số: 24685Xem chi tiết

Cò mỏ giày

co-mo-giay-kit168.com

Mô hình giấy Cò mỏ giày thiết kế bởi Canon.

Mã số: 24420Xem chi tiết

Pokemon Ho-oh

pokemon-ho-oh-kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Ho-oh thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Mã số: 24383Xem chi tiết