Super Buu – Dragon Ball

super-buu-dragon-ball-kit168.com

Mô hình giấy Super Buu - Dragon Ball thiết kế bởi PaperJuke.

Mã số: 24565Xem chi tiết

Chibi Trunks – Dragon Ball

chibi-trunks-dragon-ball-kit168.com

Mô hình giấy Chibi Trunks - Dragon Ball thiết kế bởi PaperJuke.

Mã số: 24515Xem chi tiết

Goku Ultra Instinct – Dragon Ball Super

goku-ultra-instinct-dragon-ball-super-kit168.com

Mô hình giấy Goku Ultra Instinct - Dragon Ball Super thiết kế bởi PaperJuke.

Mã số: 24464Xem chi tiết

Jiren – Dragon Ball Super

jiren-dragon-ball-super-kit168.com

Mô hình giấy Jiren - Dragon Ball Super thiết kế bởi Javierini của Jav-Papercraft.

Mã số: 24445Xem chi tiết

Golden Frieza – Dragon Ball

golden-frieza-dragon-ball

Mô hình giấy Golden Frieza - Dragon Ball thiết kế bởi Darkcrash.

Mã số: 19714Xem chi tiết

Chibi Black Goku – Dragon Ball

chibi-black-goku

Mô hình giấy Chibi Black Goku - Dragon Ball thiết kế bởi Lifepapercraft.

Mã số: 18928Xem chi tiết

7 Viên Ngọc Rồng – Dragon Ball

7-vien-ngoc-rong-dragon-ball -kit168.com

Mô hình giấy 7 Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball thiết kế bởi PaperJuke.

Mã số: 17732Xem chi tiết

Freezer (Dạng 1) – Dragon Ball

freezer-dang-1-dragon-ball

Mô hình giấy Freezer (Dạng 1) - Dragon Ball thiết kế bởi PaperJuke.

Mã số: 17749Xem chi tiết

Chibi Goku vs Freezer – Dragon Ball

chibi-goku-vs-freezer-dragon-ball

Mô hình giấy Chibi Goku vs Freezer - Dragon Ball thiết kế bởi Hekatex.

Mã số: 17798Xem chi tiết

Android 18 Ecchi – Dragon Ball

android-18-ecchi-dragon-ball

Mô hình giấy Android 18 Ecchi - Dragon Ball thiết kế bởi PaperJuke.

Mã số: 17748Xem chi tiết