12 con giáp

12-con-giap-kit168-com

Mô hình giấy 12 con giáp thiết kế bởi modelgradas.

Tải về

Lady Cute – Tiểu thư và gã lang thang

lady-cute-tieu-thu-va-ga-lang-thang-kit168-com

Mô hình giấy Lady Cute - Tiểu thư và gã lang thang thiết kế bởi Disney.

Tải về

Ngựa – chó – mèo – gà

ngua-cho-meo-ga-kit168-com

Mô hình giấy Ngựa - chó - mèo - gà thiết kế bởi Kizuna-avenue.

Tải về

Chó Papillon

cho-papillon-kit168-com

Mô hình giấy Chó Papillon thiết kế bởi Raspera.

Tải về

Đầu chó sói

dau-cho-soi-kit168-com

Mô hình giấy Đầu chó sói thiết kế bởi Canon.

Tải về

Chó Toy Poodle

cho-toy-poodle -kit168.com

Mô hình giấy Chó Toy Poodle thiết kế bởi Canon.

Tải về

Chó Shiba

cho-shiba -kit168.com

Mô hình giấy Chó Shiba thiết kế bởi Canon.

Tải về

Chó Becgie

cho-becgie -kit168.com

Mô hình giấy Chó Becgie thiết kế bởi Keiji Kawaguchi.

Tải về

Merry Christmas Pug

merry-christmas-pug -kit168.com

Mô hình giấy Merry Christmas Pug thiết kế bởi Steven Marshall.

Tải về

Chó Husky con

cho-husky-con -kit168.com

Mô hình giấy Chó Husky con.

Tải về