08/12/2016

Xe tăng SU-85

xe-tang-su-85-kit168-com

Mô hình giấy Xe tăng SU-85 thiết kế bởi Persha.

Tải về

Chim Lesser Spotted Woodpecker

chim-lesser-spotted-woodpecker-kit168-com

Mô hình giấy Chim Lesser Spotted Woodpecker thiết kế bởi Malcolm.

Tải về

Pokemon Mega Kangaskhan

pokemon-mega-kangaskhan

Mô hình giấy Pokemon Mega Kangaskhan thiết kế bởi Darkcrash.

Tải về

Golden Frieza – Dragon Ball

golden-frieza-dragon-ball

Mô hình giấy Golden Frieza - Dragon Ball thiết kế bởi Darkcrash.

Tải về

Súng bắn tỉa Cheytac M200 (1-1)

sung-ban-tia-cheytac-m200-kit168-com

Mô hình giấy Súng bắn tỉa Cheytac M200 thiết kế bởi DarkAntz.

Tải về

Elec Man – Mega Man

elec-man-mega-man

Mô hình giấy Elec Man - Mega Man thiết kế bởi Koalazero.

Tải về

Foxs Blaster (1-1) – Super Smash Bros

foxs-blaster-1-1-super-smash-bros

Mô hình giấy Foxs Blaster (1-1) - Super Smash Bros thiết kế bởi SmakkoHooves.

Tải về

Pokemon Meowth

pokemon-meowth

Mô hình giấy Pokemon Meowth thiết kế bởi Darkcrash.

Tải về

Pokemon Mega Metagross

pokemon-mega-metagross-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Mega Metagross thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Tải về
0904244538