25/02/2017

Pagoda

pagoda-kit168-com

Mô hình giấy Pagoda thiết kế bởi Edicationes Merino.

Tải về

Tranh bông hồng

tranh-bong-hong-kit168-com

Mô hình giấy Tranh bông hồng thiết kế bởi Canon.

Tải về

Himeji Castle Mini – Nhật Bản

himeji-castle-mini-nhat-ban-kit168-com

Mô hình giấy Himeji Castle Mini - Nhật Bản thiết kế bởi Canon.

Tải về

Núi Phú Sỹ – Nhật Bản

nui-phu-sy-nhat-ban-kit168-com

Mô hình giấy Núi Phú Sỹ - Nhật Bản thiết kế bởi Canon.

Tải về

Thiệp cây Sakura

thiep-cay-sakura-kit168-com

Mô hình giấy Thiệp cây Sakura thiết kế bởi Kagisippo.

Tải về

Leica M9-P Edition Hermes (1-1)

leica-m9-p-edition-hermes-kit168-com

Mô hình giấy Leica M9-P Edition Hermes thiết kế bởi Paper Replika.

Tải về

Tranh Hokusai Katsushika

tranh-hokusai-katsushika-kit168-com

Mô hình giấy Tranh Hokusai Katsushika thiết kế bởi Canon.

Tải về

Thiệp mèo con

thiep-meo-con-kit168-com

Mô hình giấy Thiệp mèo con thiết kế bởi Kagisippo.

Tải về

Byodoin Phoenix Hall Mini – Nhật Bản

byodoin-phoenix-hall-mini-nhat-ban-kit168-com

Mô hình giấy Byodoin Phoenix Hall Mini - Nhật Bản thiết kế bởi Canon.

Tải về
0904244538