24/05/2017

DN IJN Yamato

dn-ijn-yamato-kit168-com

Mô hình giấy DN IJN Yamato.

Tải về

KV-1 Heavy Tank – World of Tanks

kv-1-heavy-tank-world-of-tanks-kit168-com

Mô hình giấy KV-1 Heavy Tank - World of Tanks thiết kế bởi Red Army.

Tải về

P-51 Mustang Bald Eagle

p-51-mustang-bald-eagle-kit168-com

Mô hình giấy P-51 Mustang Bald Eagle.

Tải về

Bronco OV-10

bronco-ov-10-kit168-com

Mô hình giấy Bronco OV-10.

Tải về

Trực thăng Bell AH-1G Cobra Anti-Tank

truc-thang-bell-ah-1g-cobra-anti-tank-kit168-com

Mô hình giấy Trực thăng Bell AH-1G Cobra Anti-Tank.

Tải về

Xe tăng Destroyer Jagdtiger

xe-tang-destroyer-jagdtiger-kit168-com

Mô hình giấy Xe tăng Destroyer Jagdtiger thiết kế bởi Ak-71.

Tải về

Trực thăng Fi-282 – Đức

truc-thang-fi-282-duc-kit168-com

Mô hình giấy Trực thăng Fi-282 - Đức.

Tải về

CardBoy

cardboy-kit168-com

Mô hình giấy CardBoy thiết kế bởi Mark James.

Tải về

Rilakkuma Happy Cupcake

rilakkuma-happy-cupcake-kit168-com

Mô hình giấy Rilakkuma Happy Cupcake thiết kế bởi ikarusmedia.

Tải về
0904244538