Unicorn

unicorn-kit168-com

Mô hình giấy Unicorn thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Falabella Miniature Horse

falabella-miniature-horse-kit168-com

Mô hình giấy Falabella Miniature Horse thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

12 con giáp

12-con-giap-kit168-com

Mô hình giấy 12 con giáp thiết kế bởi modelgradas.

Xem chi tiết

Đầu ngựa vằn treo tường

dau-ngua-van-treo-tuong-kit168-com

Mô hình giấy Đầu ngựa vằn treo tường thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Ngựa – chó – mèo – gà

ngua-cho-meo-ga-kit168-com

Mô hình giấy Ngựa - chó - mèo - gà thiết kế bởi Kizuna-avenue.

Xem chi tiết

Ngựa con

ngua-con-kit168-com

Mô hình giấy Ngựa con thiết kế bởi Gakken.

Xem chi tiết

Đầu ngựa

dau-ngua-kit168-com

Mô hình giấy Đầu ngựa thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Nhân Mã – 12 Chòm Sao

nhan-ma-12-chom-sao

Mô hình giấy Nhân Mã - 12 Chòm Sao thiết kế bởi Hekatex.

Xem chi tiết

Trojan Horse – Glory of Heracles

trojan-horse-glory-of-heracles -kit168.com

Mô hình giấy Trojan Horse - Glory of Heracles thiết kế bởi Nintendo Papercraft.

Xem chi tiết

Pokemon Ponyta Chibi

pokemon-ponyta-chibi -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Ponyta Chibi thiết kế bởi PMF của PaperPokes.

Xem chi tiết