Thor – Marvel

thor-marvel-kit168.com

Mô hình giấy Thor - Marvel.

Mã số: 26858Xem chi tiết

Chibi Iron Man – Marvel

chibi-iron-man-marvel-kit168.com

Mô hình giấy Chibi Iron Man - Marvel.

Mã số: 26823Xem chi tiết

Tony Stark – Avengers

tony-stark-avengers-kit168.com

Mô hình giấy Tony Stark - Avengers.

Mã số: 26799Xem chi tiết

Vision – Avengers

vision-avengers-kit168.com

Mô hình giấy Vision - Avengers.

Mã số: 26793Xem chi tiết

Iron Man Mark VII

iron-man-mark-vii-kit168.com

Mô hình giấy Iron Man Mark VII thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 26027Xem chi tiết

Chibi Iron Man

chibi-iron-man-kit168.com

Mô hình giấy Chibi Iron Man thiết kế bởi poppaper1.

Mã số: 25513Xem chi tiết

Iron Man Mark 38 Igor Armor

iron-man-mark-38-igor-armor-kit168.com

Mô hình giấy Iron Man Mark 38 Igor Armor thiết kế bởi RGatt.

Mã số: 25456Xem chi tiết

Iron Man Mk39 Gemini

iron-man-mk39-gemini-kit168.com

Mô hình giấy Iron Man Mk39 Gemini thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 25297Xem chi tiết

Hulkbuster ver 2 – Avengers 2

hulkbuster-ver-2-avengers-2

Mô hình giấy Hulkbuster ver 2 - Avengers 2.

Mã số: 25268Xem chi tiết

Wonder Woman

wonder-woman-kit168.com

Mô hình giấy Wonder Woman.

Mã số: 25265Xem chi tiết