Chibi Batman ver 2

chibi-batman-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Chibi Batman ver 2 thiết kế bởi Mookeep.

Xem chi tiết

Super-Heros de Zariel

super-heros-de-zariel-kit168-com

Mô hình giấy Super-Heros de Zariel thiết kế bởi paper-toy.

Xem chi tiết

Joker-Batman

joker-batman-kit168-com

Mô hình giấy Joker-Batman thiết kế bởi Becks Junkie.

Xem chi tiết

Captain America Bust – Marvel

captain-america-bust-marvel

Mô hình giấy Captain America Bust - Marvel thiết kế bởi Paper-Rock.

Xem chi tiết

Black Panther Bust – Marvel

black-panther-bust-marvel

Mô hình giấy Black Panther Bust - Marvel thiết kế bởi Paper-Rock.

Xem chi tiết

Captain America – Minecraft Style

captain-america-minecraft-style -kit168.com

Mô hình giấy Captain America - Minecraft Style thiết kế bởi esquilo44.

Xem chi tiết

Spider-Man – Marvel

spider-man-marvel

Mô hình giấy Spider-Man - Marvel thiết kế bởi Hekatex.

Xem chi tiết

Captain America – Marvel

captain-america-marvel

Mô hình giấy Captain America - Marvel thiết kế bởi PaperJuke.

Xem chi tiết

Chibi Deadpool

chibi-deadpool -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Deadpool thiết kế bởi Paperized Crafts.

Xem chi tiết

Deadpool

deadpool

Mô hình giấy Deadpool thiết kế bởi Stepan Nikolitsa.

Xem chi tiết