Digimon Kimeramon

digimon-kimeramon

Mô hình giấy Digimon Kimeramon thiết kế bởi PapercraftKing.

Tải về

Super-Heros de Zariel

super-heros-de-zariel-kit168-com

Mô hình giấy Super-Heros de Zariel thiết kế bởi paper-toy.

Tải về

Tôn Ngộ Không – Tây Du Ký

ton-ngo-khong-tay-du-ky

Mô hình giấy Tôn Ngộ Không - Tây Du Ký thiết kế bởi zoujie03.

Tải về

Digimon VenomMyotismon

digimon-venommyotismon

Mô hình giấy Digimon VenomMyotismon thiết kế bởi PapercraftKing.

Tải về

Pokemon Golem ver 2

pokemon-golem-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Golem ver 2 thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Tải về

SD MSM-07 ZGok

sd-msm-07-zgok-kit168-com

Mô hình giấy SD MSM-07 ZGok thiết kế bởi Turbolabo.

Tải về

Chibi Megurine Luka – Vocaloid 2

chibi-megurine-luka-kit168-com

Mô hình giấy Chibi Megurine Luka - Vocaloid 2 thiết kế bởi Btt-Modeler.

Tải về

Pokemon Volcani

pokemon-volcani-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Volcani thiết kế bởi javier của Jav-papercraft.

Tải về

SD RX-78-2 Gundam

sd-rx-78-2-gundam-kit168-com

Mô hình giấy SD RX-78-2 Gundam thiết kế bởi Turbolabo.

Tải về

Digimon Machinedramon

digimon-machinedramon-1-kit168-com

Mô hình giấy Digimon Machinedramon thiết kế bởi PapercraftKing.

Tải về