Voltron (Dũng sĩ Hesman)

voltron-dung-si-hesman-kit168.com

Mô hình giấy Voltron (Dũng sĩ Hesman).

Mã số: 26431Xem chi tiết

Doraemon

doraemon-kit168.com

Mô hình giấy Doraemon.

Mã số: 26422Xem chi tiết

Digimon Piedmon

digimon-piedmon-kit168.com

Mô hình giấy Digimon Piedmon thiết kế bởi Jav-papercraft.

Mã số: 26397Xem chi tiết

Pokemon Grookey

pokemon-grookey-kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Grookey thiết kế bởi Jav-papercraft.

Mã số: 26391Xem chi tiết

Pokemon Luxio ver 2

pokemon-luxio-ver-2-kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Luxio ver 2 thiết kế bởi Jav-papercraft.

Mã số: 26367Xem chi tiết

Pokemon Mothim

pokemon-mothim-kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Mothim thiết kế bởi LuIS.

Mã số: 26355Xem chi tiết

Pokemon Shinx

pokemon-shinx-kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Shinx thiết kế bởi Jav-papercraft.

Mã số: 26343Xem chi tiết

Pokemon Masquerain

pokemon-masquerain-kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Masquerain thiết kế bởi LuIS.

Mã số: 26337Xem chi tiết

Nhóm mũ rơm (Time skip) – One Piece

nhom-mu-rom-time-skip-one-piece-kit168.com

Mô hình giấy Nhóm mũ rơm (Time skip) - One Piece thiết kế bởi Hobico.

Mã số: 26331Xem chi tiết

Optimus Prime – Transformers ver 4

optimus-prime-transformers-ver-4-kit168.com

Mô hình giấy Optimus Prime - Transformers ver 4 thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 26323Xem chi tiết