SeeU – Vocaloid 3

seeu-vocaloid-3-kit168-com

Mô hình giấy SeeU - Vocaloid 3 thiết kế bởi poppaper1.

Tải về

Pokemon Ash-Greninja

pokemon-ash-greninja

Mô hình giấy Pokemon Ash-Greninja thiết kế bởi Sabi96.

Tải về

Thor (Terran) – StarCraft 2

thor-terran-starcraft-2-kit168-com

Mô hình giấy Thor (Terran) - StarCraft 2 thiết kế bởi poppaper1.

Tải về

Chocobo – Fantasy

chocobo-fantasy-kit168-com

Mô hình giấy Chocobo - Fantasy thiết kế bởi rafael2912.

Tải về

Pokemon Eevee (1-1)

pokemon-eevee-1-1-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Eevee (1-1) thiết kế bởi Sabi96.

Tải về

Carl Fredricksen – UP

carl-fredricksen-up-kit168-com

Mô hình giấy Carl Fredricksen - UP thiết kế bởi Disney.

Tải về

Digimon Gatomon

digimon-gatomon

Mô hình giấy Digimon Gatomon thiết kế bởi PapercraftKing.

Tải về

Quan Vân Trường (Quan Công) – Tam Quốc Diễn Nghĩa

quan-van-truong-quan-cong-tam-quoc-dien-nghia

Mô hình giấy Quan Vân Trường (Quan Công) - Tam Quốc Diễn Nghĩa thiết kế bởi zoujie03.

Tải về

Gremlins de Sercho

gremlins-de-sercho-kit168-com

Mô hình giấy Gremlins de Sercho thiết kế bởi paper-toy.

Tải về

Chibi Batman ver 2

chibi-batman-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Chibi Batman ver 2 thiết kế bởi Mookeep.

Tải về