Patrol Car

patrol-car-kit168-com

Mô hình giấy Patrol Car thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Nissan Dayz Roox

nissan-dayz-roox-kit168-com

Mô hình giấy Nissan Dayz Roox thiết kế bởi Nissan.

Xem chi tiết

War Rig – Mad Max

war-rig-mad-max-kit168-com

Mô hình giấy War Rig - Mad Max thiết kế bởi Julius Perdana.

Xem chi tiết

Nissan Fairlady Z

nissan-fairlady-z-kit168-com

Mô hình giấy Nissan Fairlady Z thiết kế bởi Nissan.

Xem chi tiết

Fiat 126p Maluch Trophy

fiat-126p-maluch-trophy-kit168-com

Mô hình giấy Fiat 126p Maluch Trophy thiết kế bởi Pawel Dejnak.

Xem chi tiết

Nissan X-Trail

nissan-x-trail-kit168-com

Mô hình giấy Nissan X-Trail thiết kế bởi Nissan.

Xem chi tiết

BMW M3 GTR Số 42

bmw-m3-gtr-so-42-kit168-com

Mô hình giấy BMW M3 GTR Số 42 thiết kế bởi Julius Perdana.

Xem chi tiết

Ford Mustang GT – Death Race

ford-mustang-gt-death-race-kit168-com

Mô hình giấy Ford Mustang GT - Death Race thiết kế bởi Julius Perdana.

Xem chi tiết

Hyundai Tiburon

hyundai-tiburon -kit168.com

Mô hình giấy Hyundai Tiburon thiết kế bởi Aces higH.

Xem chi tiết

2014 Volkswagen Type 2

Volkswagen-Kombi-van -kit168.com

Mô hình giấy 2014 Volkswagen Type 2 thiết kế bởi Paperoom.

Xem chi tiết