Shichibukai – One Piece

shichibukai-one-piece-kit168.com

Mô hình giấy Shichibukai - One Piece.

Mã số: 26691Xem chi tiết

Chibi Hinata – Naruto

chibi-hinata-naruto-kit168.com

Mô hình giấy Chibi Hinata - Naruto thiết kế bởi Dark Crash.

Mã số: 26471Xem chi tiết

Nhóm mũ rơm (Time skip) – One Piece

nhom-mu-rom-time-skip-one-piece-kit168.com

Mô hình giấy Nhóm mũ rơm (Time skip) - One Piece thiết kế bởi Hobico.

Mã số: 26331Xem chi tiết

Shoto Todoroki Chibi – My Hero Academia

shoto-todoroki-chibi-my-hero-academia-kit168.com

Mô hình giấy Shoto Todoroki Chibi - My Hero Academia thiết kế bởi Mundo Franco.

Mã số: 26091Xem chi tiết

Bakugou Katsuki (Kacchan) Chibi – My Hero Academia

bakugou-katsuki-kacchan-chibi-my-hero-academia-kit168.com

Mô hình giấy Bakugou Katsuki (Kacchan) Chibi - My Hero Academia thiết kế bởi Mundo Franco.

Mã số: 26075Xem chi tiết

Ochaco Uraraka Chibi – My Hero Academia

ochaco-uraraka-chibi-my-hero-academia-kit168.com

Mô hình giấy Ochaco Uraraka Chibi - My Hero Academia thiết kế bởi Mundo Franco.

Mã số: 26044Xem chi tiết

Minecraft Mini Game

Minecraft-mini-game-kit168.com

Mô hình giấy Minecraft Mini Game.

Mã số: 26041Xem chi tiết

Midoriya Izuku (Deku) Chibi – My Hero Academia

midoriya-izuku-deku-chibi-my-hero-academia-kit168.com

Mô hình giấy Midoriya Izuku (Deku) Chibi - My Hero Academia thiết kế bởi Mundo Franco.

Mã số: 26024Xem chi tiết

Rapa Nui Moai

rapa-nui-moai-kit168.com

Mô hình giấy Rapa Nui Moai thiết kế bởi Canon.

Mã số: 25937Xem chi tiết

Sekai Ninja Sen Jiraiya – Jiraya The Ninja

sekai-ninja-sen-jiraiya-jiraya-the-ninja-kit168.com

Mô hình giấy Sekai Ninja Sen Jiraiya - Jiraya The Ninja thiết kế bởi Titan Papercraft.

Mã số: 25841Xem chi tiết