Monkey D. Luffy ver 2 – One Piece

monkey-d-luffy-ver-2-one-piece

Mô hình giấy Monkey D. Luffy ver 2 - One Piece thiết kế bởi Shozy.

Tải về

SeeU – Vocaloid 3

seeu-vocaloid-3-kit168-com

Mô hình giấy SeeU - Vocaloid 3 thiết kế bởi poppaper1.

Tải về

Chibi Batman ver 2

chibi-batman-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Chibi Batman ver 2 thiết kế bởi Mookeep.

Tải về

Chibi Megurine Luka – Vocaloid 2

chibi-megurine-luka-kit168-com

Mô hình giấy Chibi Megurine Luka - Vocaloid 2 thiết kế bởi Btt-Modeler.

Tải về

Cô bé quàng khăn đỏ

co-be-quang-khan-do-kit168-com

Mô hình giấy Cô bé quàng khăn đỏ thiết kế bởi Canon.

Tải về

Nàng tiên cá

nang-tien-ca-kit168-com

Mô hình giấy Nàng tiên cá thiết kế bởi Canon.

Tải về

Công chúa Cute

cong-chua-cute-kit168-com

Mô hình giấy Công chúa Cute thiết kế bởi Cafetera.

Tải về

Oji-San Master Saru

oji-san-master-saru-kit168-com

Mô hình giấy Oji-San Master Saru thiết kế bởi Papermau.

Tải về

Cậu bé khủng long

cau-be-khung-long-kit168-com

Mô hình giấy Cậu bé khủng long thiết kế bởi Dinotoymuseum.

Tải về

Bò sữa cute

bo-sua-cute-kit168-com

Mô hình giấy Bò sữa cute thiết kế bởi Paperboxworld.

Tải về