Đầu cá mập

dau-ca-map

Mô hình giấy Đầu cá mập.

Xem chi tiết

Hổ

ho-kit168.com

Mô hình giấy Hổ thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Chim Magpie

chim-magpie-kit168.com

Mô hình giấy Chim Magpie.

Xem chi tiết

Cây Monstera

cay-monstera-kit168.com

Mô hình giấy Cây Monstera thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Sen đá

sen-da-kit168.com

Mô hình giấy Sen đá thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Đầu ngựa một sừng treo tường

dau-ngua-mot-sung-treo-tuong-kit168.com

Mô hình giấy Đầu ngựa một sừng treo tường thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Chó Bull Terrier

cho-bull-terrier

Mô hình giấy Chó Bull Terrier thiết kế bởi Lord-darzor.

Xem chi tiết

Chó Alaskan Malamute con ver 2

cho-alaskan-malamute-con-ver-2

Mô hình giấy Cho Alaskan Malamute con ver 2 thiết kế bởi PaperJuke.

Xem chi tiết

Cò mỏ giày

co-mo-giay-kit168.com

Mô hình giấy Cò mỏ giày thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Cá đuối

ca-duoi-kit168.com

Mô hình giấy Cá đuối thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết