Leopard Gecko

leopard-gerko-kit168-com

Mô hình giấy Leopard Gecko thiết kế bởi Canon.

Tải về

12 con giáp

12-con-giap-kit168-com

Mô hình giấy 12 con giáp thiết kế bởi modelgradas.

Tải về

Chim cánh cụt

chim-canh-cut-kit168-com

Mô hình giấy Chim cánh cụt thiết kế bởi ne.jp.

Tải về

Cáo con ver 2

cao-con-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Cáo con ver 2 thiết kế bởi ne.jp.

Tải về

Cá mập

ca-map

Mô hình giấy Cá mập thiết kế bởi ne.jp.

Tải về

Thỏ con ver 2

tho-con-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Thỏ con ver 2 thiết kế bởi ne.jp.

Tải về

Rùa Squirt – Truy tìm Nemo

rua-squirt-truy-tim-nemo-kit168-com

Mô hình giấy Rùa Squirt - Truy tìm Nemo thiết kế bởi Disney.

Tải về

Chuột Mickey Mouse – Disney

chuot-mickey-mouse-disney-kit168-com

Mô hình giấy Chuột Mickey Mouse - Disney thiết kế bởi Disney.

Tải về

Lady Cute – Tiểu thư và gã lang thang

lady-cute-tieu-thu-va-ga-lang-thang-kit168-com

Mô hình giấy Lady Cute - Tiểu thư và gã lang thang thiết kế bởi Disney.

Tải về

2 chú sóc Chip and Dale Cute – Disney

2-chu-soc-chip-and-dale-cute-disney-kit168-com

Mô hình giấy 2 chú sóc Chip and Dale Cute - Disney thiết kế bởi Disney.

Tải về