Công chúa Rapunzel

cong-chua-rapunzel-kit168.com

Mô hình giấy Công chúa Rapunzel thiết kế bởi Canon.

Mã số: 24973Xem chi tiết

Blade Ranger – Planes 2

blade-ranger-planes-2-kit168.com

Mô hình giấy Blade Ranger - Planes 2 thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 24964Xem chi tiết

Dipper – Planes 2

dipper-planes-2-kit168.com

Mô hình giấy Dipper - Planes 2 thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 24936Xem chi tiết

Bạch Tuyết và 7 chú lùn

bach-tuyet-va-7-chu-lun-kit168.com

Mô hình giấy Bạch Tuyết và 7 chú lùn thiết kế bởi Canon.

Mã số: 24916Xem chi tiết

Mickey Mouse

mickey-mouse-kit168.com

Mô hình giấy Mickey Mouse thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 24897Xem chi tiết

Nemo

nemo-kit168.com

Mô hình giấy Nemo thiết kế bởi Disney.

Mã số: 23958Xem chi tiết

Moana Waialiki

moana-waialiki-kit168-com

Mô hình giấy Moana Waialiki thiết kế bởi Poppaper.

Mã số: 23784Xem chi tiết

Carl Fredricksen – UP

carl-fredricksen-up-kit168-com

Mô hình giấy Carl Fredricksen - UP thiết kế bởi Disney.

Mã số: 21135Xem chi tiết

Chuột Mickey Mouse – Disney

chuot-mickey-mouse-disney-kit168-com

Mô hình giấy Chuột Mickey Mouse - Disney thiết kế bởi Disney.

Mã số: 20798Xem chi tiết

Lady Cute – Tiểu thư và gã lang thang

lady-cute-tieu-thu-va-ga-lang-thang-kit168-com

Mô hình giấy Lady Cute - Tiểu thư và gã lang thang thiết kế bởi Disney.

Mã số: 20804Xem chi tiết