Moana Waialiki

moana-waialiki-kit168-com

Mô hình giấy Moana Waialiki thiết kế bởi Poppaper.

Tải về

Carl Fredricksen – UP

carl-fredricksen-up-kit168-com

Mô hình giấy Carl Fredricksen - UP thiết kế bởi Disney.

Tải về

Chuột Mickey Mouse – Disney

chuot-mickey-mouse-disney-kit168-com

Mô hình giấy Chuột Mickey Mouse - Disney thiết kế bởi Disney.

Tải về

Lady Cute – Tiểu thư và gã lang thang

lady-cute-tieu-thu-va-ga-lang-thang-kit168-com

Mô hình giấy Lady Cute - Tiểu thư và gã lang thang thiết kế bởi Disney.

Tải về

2 chú sóc Chip and Dale Cute – Disney

2-chu-soc-chip-and-dale-cute-disney-kit168-com

Mô hình giấy 2 chú sóc Chip and Dale Cute - Disney thiết kế bởi Disney.

Tải về

Thú mỏ vịt Perry – Phineas and Ferb

thu-mo-vit-perry-phineas-and-ferb-kit168-com

Mô hình giấy Thú mỏ vịt Perry - Phineas and Ferb thiết kế bởi Disney.

Tải về

Disney Wonder Cruise Ship

disney-wonder-cruise-ship -kit168.com

Mô hình giấy Disney Wonder Cruise Ship thiết kế bởi Disney.

Tải về

Fa Mulan Playset – Disney Priness

fa-mulan-playset-disney-priness -kit168.com

Mô hình giấy Fa Mulan Playset - Disney Priness thiết kế bởi Disney Spain.

Tải về

Disgust – Inside Out

disgust-inside-out -kit168.com

Mô hình giấy Disgust - Inside Out thiết kế bởi Tjaizue.

Tải về

Sticky Mouse

sticky-mouse -kit168.com

Mô hình giấy Sticky Mouse thiết kế bởi Brain Collins.

Tải về