Cupid Cute

cupid-cute-kit168-com

Mô hình giấy Cupid Cute thiết kế bởi Canon.

Tải về

Pokemon Mudkip

pokemon-mudkip-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Mudkip thiết kế bởi Delko.

Tải về

Pokemon Eevee ver 2

pokemon-eevee-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Eevee ver 2 thiết kế bởi Tenpepakura.

Tải về

Pokemon Lotad

pokemon-lotad-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Lotad thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Tải về

Pokemon Jirachi

pokemon-jirachi-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Jirachi thiết kế bởi Brandon và PMF của PaperPokes.

Tải về

Pokemon Chikorita ver 2

pokemon-chikorita-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Chikorita ver 2 thiết kế bởi Pixel-Kakashi và Skelekitty của PaperPokes.

Tải về

Pokemon Mew v2

pokemon-mew-v2-3-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Mew v2 thiết kế bởi LuIS và POdragon của PaperPokes.

Tải về

Sanji – One Piece

sanji-one-piece-kit168-com

Mô hình giấy Sanji - One Piece thiết kế bởi Shozy.

Tải về

Monkey D. Luffy ver 2 – One Piece

monkey-d-luffy-ver-2-one-piece

Mô hình giấy Monkey D. Luffy ver 2 - One Piece thiết kế bởi Shozy.

Tải về

Cá voi cute

ca-voi-cute-kit168-com

Mô hình giấy Cá voi cute thiết kế bởi Ryo Tokisato.

Tải về