Moana Waialiki

moana-waialiki-kit168-com

Mô hình giấy Moana Waialiki thiết kế bởi Poppaper.

Tải về

Konan – Naruto

konan-naruto-kit168-com

Mô hình giấy Konan - Naruto thiết kế bởi ELJOEYDESIGNS.

Tải về

Boa Hancock – One Piece

boa-hancock-one-piece-kit168-com

Mô hình giấy Boa Hancock - One Piece thiết kế bởi João Vieira.

Tải về

SeeU – Vocaloid 3

seeu-vocaloid-3-kit168-com

Mô hình giấy SeeU - Vocaloid 3 thiết kế bởi poppaper1.

Tải về

Chibi Megurine Luka – Vocaloid 2

chibi-megurine-luka-kit168-com

Mô hình giấy Chibi Megurine Luka - Vocaloid 2 thiết kế bởi Btt-Modeler.

Tải về

Nico Robin timeskip – One Piece

nico-robin-timeskip-one-piece

Mô hình giấy Nico Robin timeskip - One Piece thiết kế bởi João Vieira.

Tải về

Perona – One Piece

perona-one-piece-kit168-com

Mô hình giấy Perona - One Piece thiết kế bởi Kuku153.

Tải về

Nami timeskip – One Piece

nami-timeskip-one-piece

Mô hình giấy Nami timeskip - One Piece thiết kế bởi João Vieira.

Tải về

Little Maid Mob – Minecraft

little-maid-mob-kit168-com

Mô hình giấy Little Maid Mob - Minecraft thiết kế bởi lazylife.

Tải về

Cô bé quàng khăn đỏ

co-be-quang-khan-do-kit168-com

Mô hình giấy Cô bé quàng khăn đỏ thiết kế bởi Canon.

Tải về