Sandrock Gundam Custom Edition

sandrock-gundam-custom-edition-kit168-com

Mô hình giấy Sandrock Gundam Custom Edition thiết kế bởi StormL.

Tải về

Sword Impulse Gundam

sword-impulse-gundam-kit168-com

Mô hình giấy Sword Impulse Gundam thiết kế bởi Julius Perdana.

Tải về

Sandrock Gundam SD

sandrock-gundam-sd-kit168-com

Mô hình giấy Sandrock Gundam SD thiết kế bởi StormL.

Tải về

SD MSM-07 ZGok

sd-msm-07-zgok-kit168-com

Mô hình giấy SD MSM-07 ZGok thiết kế bởi Turbolabo.

Tải về

SD RX-78-2 Gundam

sd-rx-78-2-gundam-kit168-com

Mô hình giấy SD RX-78-2 Gundam thiết kế bởi Turbolabo.

Tải về

Detailed SD RX-78-2 Gundam

detailed-sd-rx-78-2-gundam-kit168-com

Mô hình giấy Detailed SD RX-78-2 Gundam thiết kế bởi Yenc.

Tải về

RX-0 Unicorn Gundam – Size X5

rx-0-unicom-gundam-size-x5-kit168-com

Mô hình giấy RX-0 Unicorn Gundam - Size X5 thiết kế bởi Julius Perdana.

Tải về

Chibi Divination Gundam

chibi-divination-gundam -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Divination Gundam thiết kế bởi edkeung1.

Tải về

MSA-0011 [Ext] Ex-S Gundam Head

msa-0011-ext-ex-s-gundam-head -kit168.com

Mô hình giấy MSA-0011 [Ext] Ex-S Gundam Head.

Tải về

MSZ 006 Gray Wolf Gundam

msz-006-gray-wolf-gundam -kit168.com

Mô hình giấy MSZ 006 Gray Wolf Gundam thiết kế bởi Rarra.

Tải về