SD 5cm Gundam ver 3

sd-5cm-gundam-ver-3-kit168.com

Mô hình giấy SD 5cm Gundam ver 3 thiết kế bởi wxypaper.

Mã số: 25329Xem chi tiết

WING ZERO Gundam

wing-zero-gundam-kit168.com

Mô hình giấy WING ZERO Gundam thiết kế bởi Toscraft.

Mã số: 25306Xem chi tiết

Unicorn Gundam

unicorn-gundam-kit168.com

Mô hình giấy Unicorn Gundam thiết kế bởi Tosanaji Prakoso.

Mã số: 25212Xem chi tiết

SD ATN-09-ST Gundam

sd-atn-09-st-gundam-kit168.com

Mô hình giấy SD ATN-09-ST Gundam.

Mã số: 24968Xem chi tiết

RX-78-2 Gundam – BoxZet

rx-78-2-gundam-boxzet-kit168.com

Mô hình giấy RX-78-2 Gundam - BoxZet thiết kế bởi ByManStudio của BoxZet.

Mã số: 24961Xem chi tiết

SD MSA-0011 [Ext] Ex-S Gundam

sd-msa-0011-ext-ex-s-gundam-kit168.com

Mô hình giấy SD MSA-0011 [Ext] Ex-S Gundam thiết kế bởi Tiramisu.

Mã số: 24933Xem chi tiết

SD MSZ-010 ZZ Gundam

sd-msz-010-zz-gundam-kit168.com

Mô hình giấy SD MSZ-010 ZZ Gundam thiết kế bởi Turbolabo.

Mã số: 24879Xem chi tiết

O.S.P.G-003 MAXX Gundam

o-s-p-g-003-maxx-gundam-kit168.com

Mô hình giấy O.S.P.G-003 MAXX Gundam thiết kế bởi One Star.

Mã số: 24863Xem chi tiết

AMS-119 Geara Doga

ams-119-geara-doga-kit168.com

Mô hình giấy AMS-119 Geara Doga.

Mã số: 24846Xem chi tiết

MSN-06S Sinanju (Black) – Size nhỏ

msn-06s-sinanju-black-size-nho-kit168.com

Mô hình giấy MSN-06S Sinanju (Black) - Size nhỏ.

Mã số: 24840Xem chi tiết