HMS Ark Royal

hms-ark-royal-kit168-com

Mô hình giấy HMS Ark Royal.

Tải về

HMS Victory 1765

hms-victory-1765-kit168-com

Mô hình giấy HMS Victory 1765.

Tải về

USS Essex

uss-essex-kit168-com

Mô hình giấy USS Essex.

Tải về

USS Independence (LCS-2)

uss-independence-lcs-2-kit168-com

Mô hình giấy USS Independence (LCS-2).

Tải về

Japonski niszczyciel Mutsuki

japonski-niszczyciel-mutsuki-kit168-com

Mô hình giấy Japonski niszczyciel Mutsuki.

Tải về

Hydraulic Excavator

hydraulic-excavator-kit168-com

Mô hình giấy Hydraulic Excavator thiết kế bởi Canon.

Tải về

K-278 Komsomolec (GPM 396)

k-278-komsomolec-gpm-396-kit168-com

Mô hình giấy K-278 Komsomolec (GPM 396).

Tải về

Xe bus trường học

xe-bus-truong-hoc-kit168-com

Mô hình giấy Xe bus trường học thiết kế bởi Canon.

Tải về

Bulldozer ver 2

bulldozer-kit168-com

Mô hình giấy Bulldozer ver 2 thiết kế bởi Canon.

Tải về

The Black Pearl ver 2 – Pirates of the Caribbean

the-black-pearl-ver-2-pirates-of-the-caribbean-kit168-com

Mô hình giấy The Black Pearl ver 2 - Pirates of the Caribbean.

Tải về