P-51D Mustang

p-51d-mustang-kit168-com

Mô hình giấy P-51D Mustang thiết kế bởi Julius Perdana.

Tải về

German U-Boat type VII C

german-u-boat-type-vii-c-kit168-com

Mô hình giấy German U-Boat type VII C thiết kế bởi udonfactory.

Tải về

Lifeguard Cute

lifeguard-cute-kit168-com

Mô hình giấy Lifeguard Cute thiết kế bởi paperboxworld.

Tải về

Nissan Dayz Roox

nissan-dayz-roox-kit168-com

Mô hình giấy Nissan Dayz Roox thiết kế bởi Nissan.

Tải về

Tàu ngầm Soryu – Nhật Bản

tau-ngam-soryu-nhat-ban-kit168-com

Mô hình giấy Tàu ngầm Soryu - Nhật Bản thiết kế bởi papermodel.

Tải về

Ambulance Cute

ambulance-cute-kit168-com

Mô hình giấy Ambulance Cute thiết kế bởi paperboxworld.

Tải về

Máy bay Mikoyan-Gurevich MiG-3

may-bay-mikoyan-gurevich-mig-3-kit168-com

Mô hình giấy Máy bay Mikoyan-Gurevich MiG-3 thiết kế bởi Enigma45.

Tải về

Curtiss-Wright XP-55 Ascender (CW-24)

curtiss-wright-xp-55-ascender-cw-24-kit168-com

Mô hình giấy Curtiss-Wright XP-55 Ascender (CW-24) thiết kế bởi Chris Jordaan.

Tải về

Lavotschkin LA-11

lavotschkin-la-11-kit168-com

Mô hình giấy Lavotschkin LA-11.

Tải về

USS Nautilus (SSN-571)

uss-nautilus-ssn-571-kit168-com

Mô hình giấy USS Nautilus (SSN-571).

Tải về