Chibi Portgas D. Ace – One Piece

chibi-portgas-d-ace-one-piece

Mô hình giấy Chibi Portgas D. Ace - One Piece thiết kế bởi PaperJuke.

Mã số: 24497Xem chi tiết

The Black Pearl ver 2 – Pirates of the Caribbean

the-black-pearl-ver-2-pirates-of-the-caribbean-kit168-com

Mô hình giấy The Black Pearl ver 2 - Pirates of the Caribbean.

Mã số: 21813Xem chi tiết

[Thành Phẩm] Going Merry Ship – One Piece

thanh-pham-going-merry-ship-one-piece-kit168-com

Mã số: 21501Xem chi tiết

Boa Hancock – One Piece

boa-hancock-one-piece-kit168-com

Mô hình giấy Boa Hancock - One Piece thiết kế bởi João Vieira.

Mã số: 21469Xem chi tiết

Buggy the Star Clown – One Piece

buggy-the-star-clown-one-piece-kit168-com

Mô hình giấy Buggy the Star Clown - One Piece thiết kế bởi HollowKingKing.

Mã số: 21393Xem chi tiết

Sanji – One Piece

sanji-one-piece-kit168-com

Mô hình giấy Sanji - One Piece thiết kế bởi Shozy.

Mã số: 21375Xem chi tiết

Monkey D. Luffy ver 2 – One Piece

monkey-d-luffy-ver-2-one-piece

Mô hình giấy Monkey D. Luffy ver 2 - One Piece thiết kế bởi Shozy.

Mã số: 21352Xem chi tiết

Nico Robin timeskip – One Piece

nico-robin-timeskip-one-piece

Mô hình giấy Nico Robin timeskip - One Piece thiết kế bởi João Vieira.

Mã số: 21035Xem chi tiết

Perona – One Piece

perona-one-piece-kit168-com

Mô hình giấy Perona - One Piece thiết kế bởi Kuku153.

Mã số: 21026Xem chi tiết

Franky timeskip – One Piece

franky-timeskip-one-piece

Mô hình giấy Franky timeskip - One Piece thiết kế bởi João Vieira.

Mã số: 21052Xem chi tiết