Hydraulic Excavator

hydraulic-excavator-kit168-com

Mô hình giấy Hydraulic Excavator thiết kế bởi Canon.

Tải về

Xe bus trường học

xe-bus-truong-hoc-kit168-com

Mô hình giấy Xe bus trường học thiết kế bởi Canon.

Tải về

Bulldozer ver 2

bulldozer-kit168-com

Mô hình giấy Bulldozer ver 2 thiết kế bởi Canon.

Tải về

Patrol Car

patrol-car-kit168-com

Mô hình giấy Patrol Car thiết kế bởi Canon.

Tải về

[Thành Phẩm] Detailed Yamaha MT-10 (FZ-10)

thanh-pham-detailed-yamaha-mt-10-fz-10-kit168-com

Tải về

Nissan Dayz Roox

nissan-dayz-roox-kit168-com

Mô hình giấy Nissan Dayz Roox thiết kế bởi Nissan.

Tải về

Ambulance Cute

ambulance-cute-kit168-com

Mô hình giấy Ambulance Cute thiết kế bởi paperboxworld.

Tải về

KV-1 Heavy Tank – World of Tanks

kv-1-heavy-tank-world-of-tanks-kit168-com

Mô hình giấy KV-1 Heavy Tank - World of Tanks thiết kế bởi Red Army.

Tải về

Xe tăng Destroyer Jagdtiger

xe-tang-destroyer-jagdtiger-kit168-com

Mô hình giấy Xe tăng Destroyer Jagdtiger thiết kế bởi Ak-71.

Tải về

Detailed Yamaha MT-10 (FZ-10)

detailed-yamaha-mt-10-fz-10-kit168-com

Mô hình giấy Detailed Yamaha MT-10 (FZ-10) thiết kế bởi Yamaha-motor.

Tải về