JSC 014 – Batory

jsc-014-batory-kit168.com

Mô hình giấy JSC 014 - Batory.

Mã số: 26575Xem chi tiết

USCG Cutter (Sklej Model 04-2015)

uscg-cutter-sklej-model-04-2015-kit168.com

Mô hình giấy USCG Cutter (Sklej Model 04-2015).

Mã số: 26231Xem chi tiết

Peilschiff Zenit

peilschiff-zenit-kit168.com

Mô hình giấy Peilschiff Zenit.

Mã số: 26050Xem chi tiết

Tàu OGS Explora Oceanic Research

tau-ogs-explora-oceanic-research-kit168.com

Mô hình giấy Tàu OGS Explora Oceanic Research.

Mã số: 26016Xem chi tiết

Seenot-Rettungskreuzer Bremen (J.F.Schreiber 07781-07783, 1957)

seenot-rettungskreuzer-bremen-kit168.com

Mô hình giấy Seenot-Rettungskreuzer Bremen (J.F.Schreiber 07781-07783, 1957).

Mã số: 25932Xem chi tiết

Moby-Dick – One Piece

moby-dick-one-piece

Mô hình giấy Moby-Dick - One Piece thiết kế bởi Luu quan lap.

Mã số: 25747Xem chi tiết

CMA CGM Amerigo Vespucci

cma-cgm-amerigo-vespucci-kit168.com

Mô hình giấy CMA CGM Amerigo Vespucci.

Mã số: 25182Xem chi tiết

Chiến hạm Mikasa Mini

chien-ham-mikasa-mini-kit168.com

Mô hình giấy Chiến hạm Mikasa Mini thiết kế bởi cocoyoko.

Mã số: 24678Xem chi tiết

Chiến hạm Mikasa

chien-ham-mikasa-kit168.com

Mô hình giấy Chiến hạm Mikasa thiết kế bởi cocoyoko.

Mã số: 24597Xem chi tiết

Victory Ship SS Mexico Victory VC2-S-AP3

victory-ship-ss-mexico-victory-vc2-ap3-kit168.com

Mô hình giấy Victory Ship SS Mexico Victory VC2-S-AP3.

Mã số: 24212Xem chi tiết