[Thành Phẩm] Going Merry Ship – One Piece

thanh-pham-going-merry-ship-one-piece-kit168-com

Tải về

German U-Boat type VII C

german-u-boat-type-vii-c-kit168-com

Mô hình giấy German U-Boat type VII C thiết kế bởi udonfactory.

Tải về

Lifeguard Cute

lifeguard-cute-kit168-com

Mô hình giấy Lifeguard Cute thiết kế bởi paperboxworld.

Tải về

USS Nautilus (SSN-571)

uss-nautilus-ssn-571-kit168-com

Mô hình giấy USS Nautilus (SSN-571).

Tải về

DN IJN Yamato

dn-ijn-yamato-kit168-com

Mô hình giấy DN IJN Yamato.

Tải về

Going Merry – One Piece ver 2

going-merry-one-piece-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Going Merry - One Piece ver 2 thiết kế bởi Ninjatoes.

Tải về

Akagi – Nhật Bản

akagi-nhat-ban-kit168-com

Mô hình giấy Akagi - Nhật Bản thiết kế bởi papermodel Japan.

Tải về

The Smerch – Russian

the-smerch-russian-kit168-com

Mô hình giấy The Smerch - Russian thiết kế bởi AlexeyL.

Tải về

Yukikaze – Nhật Bản

yukikaze-nhat-ban-kit168-com

Mô hình giấy Yukikaze - Nhật Bản thiết kế bởi Papermodel Japan.

Tải về

Takarabune ver 2

takarabune-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Takarabune ver 2 thiết kế bởi Niku Mansei.

Tải về