USS Nautilus (SSN-571)

uss-nautilus-ssn-571-kit168-com

Mô hình giấy USS Nautilus (SSN-571).

Tải về

DN IJN Yamato

dn-ijn-yamato-kit168-com

Mô hình giấy DN IJN Yamato.

Tải về

Going Merry – One Piece ver 2

going-merry-one-piece-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Going Merry - One Piece ver 2 thiết kế bởi Ninjatoes.

Tải về

Akagi – Nhật Bản

akagi-nhat-ban-kit168-com

Mô hình giấy Akagi - Nhật Bản thiết kế bởi papermodel Japan.

Tải về

The Smerch – Russian

the-smerch-russian-kit168-com

Mô hình giấy The Smerch - Russian thiết kế bởi AlexeyL.

Tải về

Yukikaze – Nhật Bản

yukikaze-nhat-ban-kit168-com

Mô hình giấy Yukikaze - Nhật Bản thiết kế bởi Papermodel Japan.

Tải về

Takarabune ver 2

takarabune-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Takarabune ver 2 thiết kế bởi Niku Mansei.

Tải về

HMV USS Ticonderoga

hmv-uss-ticonderoga-kit168-com

Mô hình giấy HMV USS Ticonderoga.

Tải về

Digital Navy – Russian Cruiser Ochakov

digital-navy-russian-cruiser-ochakov-kit168-com

Mô hình giấy Digital Navy - Russian Cruiser Ochakov.

Tải về

Oregon Battleship BB-3 (USS Oregon)

oregon-battleship-bb-3-uss-oregon-kit168-com

Mô hình giấy Oregon Battleship BB-3 (USS Oregon).

Tải về