Quan Vân Trường (Quan Công) – Tam Quốc Diễn Nghĩa

quan-van-truong-quan-cong-tam-quoc-dien-nghia

Mô hình giấy Quan Vân Trường (Quan Công) - Tam Quốc Diễn Nghĩa thiết kế bởi zoujie03.

Mã số: 21144Xem chi tiết

Hillary Clinton

hillary-clinton-kit168-com

Mô hình giấy Hillary Clinton thiết kế bởi Alex G.

Mã số: 19391Xem chi tiết

Donald Trump

donald-trump-kit168-com

Mô hình giấy Donald Trump thiết kế bởi Alex G.

Mã số: 19258Xem chi tiết

The Beatles

the-beatles -kit168.com

Mô hình giấy The Beatles thiết kế bởi Becks Junkie.

Mã số: 15722Xem chi tiết

Steve Jobs

steve-jobs -kit168.com

Mô hình giấy Steve Jobs thiết kế bởi Chris Ryan.

Mã số: 15721Xem chi tiết

Cristiano Ronaldo

cristiano-ronaldo -kit168.com

Mô hình giấy Cristiano Ronaldo thiết kế bởi suraj281191.

Mã số: 12121Xem chi tiết

Melissa Joan Hart and Joey Lawrence – Melissa & Joey

melissa-joan-hart-and-joey-lawrence-melissa-joey -kit168.com

Mô hình giấy Melissa Joan Hart and Joey Lawrence - Melissa & Joey thiết kế bởi Sally.

Mã số: 12072Xem chi tiết

Chibi Ace of Angels (AOA)

chibi-ace-of-angels-AOA -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Ace of Angels (AOA) thiết kế bởi Cream Bread.

Mã số: 10857Xem chi tiết

Neymar – Brazilian Soccer Player

neymar-brazilian-soccer-player -kit168.com

Mô hình giấy Neymar - Brazilian Soccer Player thiết kế bởi BooToys.

Mã số: 10473Xem chi tiết

Michael Jackson (Thriller)

michael-jackson-thriller -kit168.com

Mô hình giấy Michael Jackson (Thriller) thiết kế bởi Popwee.

Mã số: 9948Xem chi tiết