Voltron (Dũng sĩ Hesman)

voltron-dung-si-hesman-kit168.com

Mô hình giấy Voltron (Dũng sĩ Hesman).

Mã số: 26431Xem chi tiết

Optimus Prime – Transformers ver 4

optimus-prime-transformers-ver-4-kit168.com

Mô hình giấy Optimus Prime - Transformers ver 4 thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 26323Xem chi tiết

EXIA Gundam

exia-gundam-kit168.com

Mô hình giấy EXIA Gundam thiết kế bởi tos-craft.

Mã số: 26313Xem chi tiết

SD RX-93 v Gundam ver Zan

sd-rx-93-v-gundam-ver-zan-kit168.com

Mô hình giấy SD RX-93 v Gundam ver Zan thiết kế bởi Zan Craft.

Mã số: 26297Xem chi tiết

SD RX-93 v Gundam Evolve

sd-rx-93-v-gundam-evolve-kit168.com

Mô hình giấy SD RX-93 v Gundam Evolve.

Mã số: 26286Xem chi tiết

SD MSZ-006 Zeta

sd-msz-006-zeta-kit168.com

Mô hình giấy SD MSZ-006 Zeta.

Mã số: 26273Xem chi tiết

Kshatriya

kshatriya-gundam-kit168.com

Mô hình giấy Kshatriya thiết kế bởi tos-craft.

Mã số: 26262Xem chi tiết

Gundam Astray Blue Frame

gundam-astray-blue-frame-kit168.com

Mô hình giấy Gundam Astray Blue Frame.

Mã số: 26157Xem chi tiết

AV-98 Ingram 3 – Patlabor

av-98-ingram-3-patlabor-kit168.com

Mô hình giấy AV-98 Ingram 3 - Patlabor thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 26152Xem chi tiết

SD RX-78-2 Evolve Gundam

sd-rx-78-2-evolve-gundam-kit168.com

Mô hình giấy SD RX-78-2 Evolve Gundam.

Mã số: 26100Xem chi tiết