Tòa nhà cao tầng Mini

toa-nha-cao-tang-mini-kit168.com

Mô hình giấy Tòa nhà cao tầng Mini thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Chùa Trung Tôn Tự – Nhật Bản

chua-trung-ton-tu-nhat-ban-kit168.com

Mô hình giấy Chùa Trung Tôn Tự - Nhật Bản thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Lăng mộ Humayun – India

lang-mo-humayun-india-kit168.com

Mô hình giấy Lăng mộ Humayun - India thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Germany Cologne Cathedral Mini

germany-cologne-cathedral-mini-kit168.com

Mô hình giấy Germany Cologne Cathedral Mini thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Kumamoto Castle Mini – Nhật Bản

kumamoto-castle-mini-nhat-ban-kit168.com

Mô hình giấy Kumamoto Castle Mini - Nhật Bản thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Saint Basils Cathedral Mini – Russia

saint-basils-cathedral-mini-russia-kit168.com

Mô hình giấy Saint Basils Cathedral Mini - Russia thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Biệt thự Savoye – Le Corbusier – Pháp

biet-thu-savoye-lecorbusier-phap-kit168.com

Mô hình giấy Biệt thự Savoye - Le Corbusier - Pháp thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Colosseum Mini – Italy

colosseum-mini-italy-kit168.com

Mô hình giấy Colosseum Mini - Italy thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Duomo di Milano – Italy

duomo-di-milano-kit168.com

Mô hình giấy Duomo di Milano - Italy thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Trạm cứu hỏa – Thành phố Mini

tram-cuu-hoa-kit168.com

Mô hình giấy Trạm cứu hỏa - Thành phố Mini thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết