Nhà xinh Nhật Bản – mẫu 1

nha-xinh-nhat-ban-mau-1-kit168-com

Mô hình giấy Nhà xinh Nhật Bản - mẫu 1 thiết kế bởi Paperm Japan.

Tải về

Cửa hàng bánh mì

cua-hang-banh-mi-kit168-com

Mô hình giấy Cửa hàng bánh mì thiết kế bởi Paperm Japan.

Tải về

Quầy hàng Takoyaki

quay-hang-takoyaki-kit168-com

Mô hình giấy Quầy hàng Takoyaki thiết kế bởi Paperm Japan.

Tải về

Cửa hàng bánh kẹo

cua-hang-banh-keo-kit168-com

Mô hình giấy Cửa hàng bánh kẹo thiết kế bởi Paperm Japan.

Tải về

Cửa hàng làm đẹp

cua-hang-lam-dep-kit168-com

Mô hình giấy Cửa hàng làm đẹp thiết kế bởi Paperm Japan.

Tải về

Mini Tower Bridge – England

mini-tower-bridge-england-kit168-com

Mô hình giấy Mini Tower Bridge - England thiết kế bởi Canon.

Tải về

Merry-go-round Picture Castle

merry-go-round-picture-castle-kit168-com

Mô hình giấy Merry-go-round Picture Castle thiết kế bởi Canon.

Tải về

Mini Statue of Liberty – USA

mini-statue-of-liberty-usa-kit168-com

Mô hình giấy Mini Statue of Liberty - USA thiết kế bởi Canon.

Tải về

Matsuyama Castle – Japan

matsuyama-castle-japan-kit168-com

Mô hình giấy Matsuyama Castle - Japan thiết kế bởi Canon.

Tải về

Pagoda

pagoda-kit168-com

Mô hình giấy Pagoda thiết kế bởi Edicationes Merino.

Tải về