Thành phố hiện đại Mini

thanh-pho-hien-dai-mini-kit168.com

Mô hình giấy Thành phố hiện đại Mini thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 25425Xem chi tiết

Rozhledna Chlum – Cộng Hòa Séc

rozhledna-chlum-cong-hoa-sec-kit168.com

Mô hình giấy Rozhledna Chlum - Cộng Hòa Séc.

Mã số: 25422Xem chi tiết

Western Fort – Forte Apache

western-fort-forte-apache-kit168.com

Mô hình giấy Western Fort - Forte Apache.

Mã số: 25417Xem chi tiết

Die Martinskirche in Wangen – Đức

die-martinskirche-in-wangen-duc-kit168.com

Mô hình giấy Die Martinskirche in Wangen - Đức.

Mã số: 25413Xem chi tiết

Zamek Pardubice

zamek-pardubice-kit168.com

Mô hình giấy Zamek Pardubice.

Mã số: 25408Xem chi tiết

II-49D

ii-49d-kit168.com

Mô hình giấy II-49D.

Mã số: 25405Xem chi tiết

Nhà của ông già Noel – Phần Lan

nha-cua-ong-gia-noel-phan-lan-kit168.com

Mô hình giấy Nhà của ông già Noel - Phần Lan.

Mã số: 25346Xem chi tiết

Odessa Opera and Ballet Theater

odessa-opera-and-ballet-theater-kit168.com

Mô hình giấy Odessa Opera and Ballet Theater.

Mã số: 25303Xem chi tiết

Tháp Tokyo – Nhật Bản

thap-tokyo-nhat-ban-kit168.com

Mô hình giấy Tháp Tokyo - Nhật Bản thiết kế bởi Canon.

Mã số: 25242Xem chi tiết

Tháp Tokyo – Nhật Bản Mini

thap-tokyo-nhat-ban-mini-kit168.com

Mô hình giấy Tháp Tokyo - Nhật Bản Mini thiết kế bởi Canon.

Mã số: 25237Xem chi tiết