Digimon Kimeramon

digimon-kimeramon

Mô hình giấy Digimon Kimeramon thiết kế bởi PapercraftKing.

Tải về

Digimon Machinedramon

digimon-machinedramon-1-kit168-com

Mô hình giấy Digimon Machinedramon thiết kế bởi PapercraftKing.

Tải về

Khủng long Tyrannosaurus

khung-long-tyrannosaurus-kit168-com

Mô hình giấy Khủng long Tyrannosaurus thiết kế bởi Canon.

Tải về

Khủng long T-Rex

khung-long-t-rex-kit168-com

Mô hình giấy Khủng long T-Rex thiết kế bởi Nipponpapergroup.

Tải về

Pokemon Tyrunt

pokemon-tyrunt-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Tyrunt thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Tải về

Cậu bé khủng long

cau-be-khung-long-kit168-com

Mô hình giấy Cậu bé khủng long thiết kế bởi Dinotoymuseum.

Tải về

Hộp đựng bút khủng long

hop-dung-but-khung-long-kit168-com

Mô hình giấy Hộp đựng bút khủng long thiết kế bởi Kna.

Tải về

Đầu thằn lằn sấm

dau-than-lan-sam-kit168-com

Mô hình giấy Đầu thằn lằn sấm thiết kế bởi Canon.

Tải về

Đầu khủng long tê giác

dau-khung-long-te-giac-kit168-com

Mô hình giấy Đầu khủng long tê giác thiết kế bởi Canon.

Tải về

Đầu khủng long bạo chúa

dau-khung-long-bao-chua-kit168-com

Mô hình giấy Đầu khủng long bạo chúa thiết kế bởi Canon.

Tải về