Gấu trúc Nam Mỹ

gau-truc-nam-my-kit168-com

Mô hình giấy Cánh cam thiết kế bởi Paperland.

Tải về

Gấu xám Bắc Mỹ – Grizzly

gau-xam-bac-my-grizzly-kit168-com

Mô hình giấy Gấu xám Bắc Mỹ - Grizzly thiết kế bởi Canon.

Tải về

Rilakkuma Happy Cupcake

rilakkuma-happy-cupcake-kit168-com

Mô hình giấy Rilakkuma Happy Cupcake thiết kế bởi ikarusmedia.

Tải về

Rilakkuma Friends Happycupake

rilakkuma-friend-happycupake-kit168-com

Mô hình giấy Rilakkuma Friends Happycupake thiết kế bởi ikarusmedia.

Tải về

Rilakkuma Mario Bros

rilakkuma-mario-bros-kit168-com

Mô hình giấy Rilakkuma Mario Bros thiết kế bởi ikarusmedia.

Tải về

Rilakkuma Black Metal-rocks

rilakkuma-black-metal-rocks-kit168-com

Mô hình giấy Rilakkuma Black Metal-rocks thiết kế bởi ikarusmedia.

Tải về

Rilakkuma Panda

rilakkuma-panda-kit168-com

Mô hình giấy Rilakkuma Panda thiết kế bởi ikarusmedia.

Tải về

Korilakkuma Cupcake

kirilakkuma-cupcake-kit168-com

Mô hình giấy Korilakkuma Cupcake thiết kế bởi ikarusmedia.

Tải về

Gấu Teddy Cute ver 2

gau-teddy-cute-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Gấu Teddy Cute ver 2 thiết kế bởi Canon.

Tải về

Gấu Teddy Cute ver 1

gau-teddy-cute-ver-1-kit168-com

Mô hình giấy Gấu Teddy Cute ver 1 thiết kế bởi Canon.

Tải về