Po – Kung Fu Panda ver 2

po-kung-fu-panda-ver-2-1-kit168.com

Mô hình giấy Po - Kung Fu Panda ver 2 thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 26789Xem chi tiết

Sleeping Racoons

sleeping-racoon-kit168.com

Mô hình giấy Sleeping Racoons.

Mã số: 26767Xem chi tiết

Gấu bông Teddy

gau-bong-teddy-kit168.com

Mô hình giấy Gấu bông Teddy thiết kế bởi Canon.

Mã số: 25650Xem chi tiết

Giant Panda ver 2

giant-panda-ver-2-kit168.com

Mô hình giấy Giant Panda ver 2 thiết kế bởi Canon.

Mã số: 25194Xem chi tiết

Đầu gấu mèo

dau-gau-meo

Mô hình giấy Đầu gấu mèo.

Mã số: 25025Xem chi tiết

Brown Bear Soccer Brazilian

brown-bear-soccer-brazilian-kit168.com

Mô hình giấy Brown Bear Soccer Brazilian thiết kế bởi Mookeep.

Mã số: 25016Xem chi tiết

Pokemon Pancham

pokemon-pancham-kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Pancham thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Mã số: 24404Xem chi tiết

Gấu trúc Nam Mỹ

gau-truc-nam-my-kit168-com

Mô hình giấy Cánh cam thiết kế bởi Paperland.

Mã số: 23778Xem chi tiết

Gấu xám Bắc Mỹ – Grizzly

gau-xam-bac-my-grizzly-kit168-com

Mô hình giấy Gấu xám Bắc Mỹ - Grizzly thiết kế bởi Canon.

Mã số: 22959Xem chi tiết

Rilakkuma Happy Cupcake

rilakkuma-happy-cupcake-kit168-com

Mô hình giấy Rilakkuma Happy Cupcake thiết kế bởi ikarusmedia.

Mã số: 20943Xem chi tiết