Pokemon Golem ver 2

pokemon-golem-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Golem ver 2 thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Tải về

Pokemon Volcani

pokemon-volcani-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Volcani thiết kế bởi javier của Jav-papercraft.

Tải về

Pokemon Machoke

pokemon-machoke-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Machoke thiết kế bởi javier của Jav-papercraft.

Tải về

Pokemon Drampa

pokemon-drampa-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Drampa thiết kế bởi Rev Master & Darkcrash.

Tải về

Pokemon Alolan Sandshrew

pokemon-alolan-sandshrew-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Alolan Sandshrew thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Tải về

Pokemon Mega Sceptile

pokemon-mega-sceptile-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Mega Sceptile thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Tải về

Pokemon Alolan Vulpix

pokemon-alolan-vulpix-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Alolan Vulpix thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Tải về

Pokemon Black Kyurem ver 2

pokemon-black-kyurem-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Black Kyurem ver 2 thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Tải về

Pokemon White Kyurem

pokemon-white-kyurem-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon White Kyurem thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Tải về

Pokemon Lycanroc (Form Midday)

pokemon-lycanroc-form-midday-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Lycanroc (Form Midday) thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Tải về