Máy bay Mikoyan-Gurevich MiG-3

may-bay-mikoyan-gurevich-mig-3-kit168-com

Mô hình giấy Máy bay Mikoyan-Gurevich MiG-3 thiết kế bởi Enigma45.

Tải về

Curtiss-Wright XP-55 Ascender (CW-24)

curtiss-wright-xp-55-ascender-cw-24-kit168-com

Mô hình giấy Curtiss-Wright XP-55 Ascender (CW-24) thiết kế bởi Chris Jordaan.

Tải về

Lavotschkin LA-11

lavotschkin-la-11-kit168-com

Mô hình giấy Lavotschkin LA-11.

Tải về

USS Nautilus (SSN-571)

uss-nautilus-ssn-571-kit168-com

Mô hình giấy USS Nautilus (SSN-571).

Tải về

Trực thăng Sikorsky R-4B Hoverfly

truc-thang-sikorsky-r-4b-hoverfly-kit168-com

Mô hình giấy Trực thăng Sikorsky R-4B Hoverfly thiết kế bởi Marek.

Tải về

DN IJN Yamato

dn-ijn-yamato-kit168-com

Mô hình giấy DN IJN Yamato.

Tải về

KV-1 Heavy Tank – World of Tanks

kv-1-heavy-tank-world-of-tanks-kit168-com

Mô hình giấy KV-1 Heavy Tank - World of Tanks thiết kế bởi Red Army.

Tải về

P-51 Mustang Bald Eagle

p-51-mustang-bald-eagle-kit168-com

Mô hình giấy P-51 Mustang Bald Eagle.

Tải về

Bronco OV-10

bronco-ov-10-kit168-com

Mô hình giấy Bronco OV-10.

Tải về

Trực thăng Bell AH-1G Cobra Anti-Tank

truc-thang-bell-ah-1g-cobra-anti-tank-kit168-com

Mô hình giấy Trực thăng Bell AH-1G Cobra Anti-Tank.

Tải về