Thẻ từ khóa

Iron Man Mk39 Gemini

iron-man-mk39-gemini-kit168.com
iron-man-mk39-gemini-1-kit168.com

 

iron-man-mk39-gemini-2-kit168.com

Mô hình giấy Iron Man Mk39 Gemini thiết kế bởi Julius Perdana.

Số tờ kit: 25 tờ.

Hướng dẫn: có (JPG + PDO).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Iron Man Mk39 Gemini by Julius Perdana

 Tải về miễn phí

Mã số: 25297

Đặt hàng nhanh soạn:
"Mã số mô hình - Loại giấy - Người nhận - Địa chỉ"
Gửi 0904244538

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 25 x 2,200 = 55,000 đ

Giấy ford A4 180gsm: 25 x 2,500 = 62,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 25 x 4,000 = 100,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 25 x 4,500 = 112,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 25 x 4,000 = 100,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 25 x 4,000 = 100,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 25 x 4,500 = 112,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 25 x 5,000 = 125,000 đ

- Giấy ford là loại giấy photo (định lượng 70gsm) nhưng dày hơn (định lượng 125gsm, 180gsm, 250gsm - số càng lớn thì càng dày nhưng dày quá sẽ khó cắt ráp cho các mô hình có độ chi tiết cao).

- Giấy thuốc (định lượng 130gsm) là giấy chuyên in màu - nét căng in rõ, đẹp và bền màu hơn giấy ford.

- Giấy ảnh (định lượng 135gsm, 160gsm, 230gsm) là giấy bóng in màu nét căng in rõ, đẹp và bền màu hơn giấy ford.

- Định lượng 160gsm-180gsm là loại đa năng làm được tất cả các loại mô hình.

- Giấy khổ A3 sẽ cho mô hình to hơn bình thường, chất lượng kit sẽ giảm hơn khổ A4 và chỉ có loại giấy ford định lượng 180gsm.

- Độ dày: 125 < 130 < 135 < 160 < 180 < 230 < 250gsm.

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích

Mã số: 25297