Chim The Wren

chim-the-wren-kit168-com

Mô hình giấy Chim The Wren thiết kế bởi Johan Scherft.

Mã số: 20189Xem chi tiết

Chim cánh cụt con

chim-canh-cut-con-kit168-com

Mô hình giấy Chim cánh cụt con thiết kế bởi Avenue.

Mã số: 20137Xem chi tiết

Dodo

dodo-kit168-com

Mô hình giấy Dodo thiết kế bởi Kizuna-avenue.

Mã số: 20075Xem chi tiết

Chim Lesser Spotted Woodpecker

chim-lesser-spotted-woodpecker-kit168-com

Mô hình giấy Chim Lesser Spotted Woodpecker thiết kế bởi Malcolm.

Mã số: 19738Xem chi tiết

Pokemon Hawlucha

pokemon-hawlucha-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Hawlucha thiết kế bởi Javierini của Jav-Papercraft.

Mã số: 19521Xem chi tiết

Chim Nuthatch

chim-nuthatch-kit168-com

Mô hình giấy Chim Nuthatch thiết kế bởi Malcolm.

Mã số: 19255Xem chi tiết

Megascops choliba (Tropical screech owl)

megascops-choliba-tropical-screech-owl-kit168-com

Mô hình giấy Megascops choliba (Tropical screech owl) thiết kế bởi Canon.

Mã số: 18933Xem chi tiết

Đầu chim đại bàng

dau-chim-dai-bang-kit168-com

Mô hình giấy Đầu chim đại bàng thiết kế bởi Canon.

Mã số: 18790Xem chi tiết

Vẹt Macaw

vet-macaw-kit168-com

Mô hình giấy Vẹt Macaw thiết kế bởi Epson.

Mã số: 18783Xem chi tiết

Vẹt Yến Phụng

vet-yen-phung -kit168.com

Mô hình giấy Vẹt Yến Phụng thiết kế bởi Canon.

Mã số: 18534Xem chi tiết