Toucan

toucan -kit168.com

Mô hình giấy Toucan thiết kế bởi Paperland.

Mã số: 7860Xem chi tiết

Canary – Bird Cage

canary-bird-cage -kit168.com

Mô hình giấy Canary - Bird Cage thiết kế bởi Canon.

Mã số: 7811Xem chi tiết

Flappy Bird

flappy-bird -kit168.com

Mô hình giấy Flappy Bird thiết kế bởi Paper-Replika.

Mã số: 7719Xem chi tiết

Whooper Swan

whooper-swan -kit168.com

Mô hình giấy Whooper Swan hiết kế bởi Canon.

Mã số: 7619Xem chi tiết

Pokemon Talonflame

pokemon-talonflame -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Talonflame thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Mã số: 7558Xem chi tiết

Kawasemi

kawasemi -kit168.com

Mô hình giấy Kawasemi thiết kế bởi Avenue.

Mã số: 6993Xem chi tiết

Pokemon Farfetchd

pokemon-farfetchd -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Farfetchd thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Mã số: 6382Xem chi tiết

Pokemon Pidgeotto

pokemon-pidgeotto -kit168.com

Mô hình giấy Mini Pokemon Pidgeotto thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Mã số: 6356Xem chi tiết

Pokemon Empoleon

pokemon-empoleon -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Empoleon thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Mã số: 6333Xem chi tiết

The Raven

the-raven -kit168

Mô hình giấy The Raven thiết kế bởi Ravens Blight.

Mã số: 6104Xem chi tiết