This domain has recently been listed in the marketplace. Please click here to inquire.

spamcheckr.com

Thẻ từ khóa

Zomboni - Plants vs Zombies

zomboni-plants-vs-zombies -kit168.com
zomboni-plants-vs-zombies-2 -kit168.com

 

zomboni-plants-vs-zombies-1 -kit168.com

Mô hình giấy Zomboni – Plants vs Zombies thiết kế bởi Mayainpaper.

Số tờ kit: 5 tờ.

Hướng dẫn: không.

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Zomboni – Plants vs Zombies by Mayainpaper

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 5 x 2,200 = 11,000 đ

Giấy ford A4 180gsm: 5 x 2,500 = 12,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 5 x 4,000 = 20,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 5 x 4,500 = 22,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 5 x 4,000 = 20,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 5 x 4,000 = 20,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 5 x 4,500 = 22,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 5 x 5,000 = 25,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích