Thẻ từ khóa

Witch's Hat and Broom

witch-hat-and-broom -kit168.com

Mô hình giấy Witch’s Hat and Broom thiết kế bởi Canon.

Số tờ kit: 24 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Witch’s Hat and Broom by Canon

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 24 x 2,200 = 52,800 đ

Giấy ford A4 180gsm: 24 x 2,500 = 60,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 24 x 4,000 = 96,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 24 x 4,500 = 108,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 24 x 4,000 = 96,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 24 x 4,000 = 96,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 24 x 4,500 = 108,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 24 x 5,000 = 120,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích