Thẻ từ khóa

Willys do Brasil Rural

willis-do-brasil-rural
willis-do-brasil-rural-1

Mô hình giấy Willys do Brasil Rural thiết kế bởi Paperdiorama.

Số tờ kit: 3 tờ.

Hướng dẫn: không.

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Willys do Brasil Rural by Paperdiorama

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 3 x 2,200 = 6,600 đ

Giấy ford A4 180gsm: 3 x 2,500 = 7,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 3 x 4,000 = 12,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 3 x 4,500 = 13,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 3 x 4,000 = 12,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 3 x 4,000 = 12,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 3 x 4,500 = 13,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 3 x 5,000 = 15,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích