Thẻ từ khóa

Western Fort - Forte Apache

western-fort-forte-apache-kit168.com
western-fort-forte-apache-1-kit168.com

 

western-fort-forte-apache-2-kit168.com

Mô hình giấy Western Fort – Forte Apache.

Số tờ kit: 12 tờ.

Hướng dẫn: có (JPG).

Định dạng file: JPG.

 Tải về miễn phí

Mã số: 25417

Đặt hàng nhanh soạn:
"Mã số mô hình - Loại giấy - Người nhận - Địa chỉ"
Gửi 0904244538

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 12 x 2,200 = 26,400 đ

Giấy ford A4 180gsm: 12 x 2,500 = 30,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 12 x 4,000 = 48,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 12 x 4,500 = 54,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 12 x 4,000 = 48,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 12 x 4,000 = 48,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 12 x 4,500 = 54,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 12 x 5,000 = 60,000 đ

- Giấy ford là loại giấy photo (định lượng 70gsm) nhưng dày hơn (định lượng 125gsm, 180gsm, 250gsm - số càng lớn thì càng dày nhưng dày quá sẽ khó cắt ráp cho các mô hình có độ chi tiết cao).

- Giấy thuốc (định lượng 130gsm) là giấy chuyên in màu - nét căng in rõ, đẹp và bền màu hơn giấy ford.

- Giấy ảnh (định lượng 135gsm, 160gsm, 230gsm) là giấy bóng in màu nét căng in rõ, đẹp và bền màu hơn giấy ford.

- Định lượng 160gsm-180gsm là loại đa năng làm được tất cả các loại mô hình.

- Giấy khổ A3 sẽ cho mô hình to hơn bình thường, chất lượng kit sẽ giảm hơn khổ A4 và chỉ có loại giấy ford định lượng 180gsm.

- Độ dày: 125 < 130 < 135 < 160 < 180 < 230 < 250gsm.

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích

Mã số: 25417