Thẻ từ khóa

Volkshalle

volkshalle -kit168.com

Mô hình giấy Volkshalle được thiết kế bởi RocketmanTan.

Số tờ kit: 120 tờ.

Hướng dẫn: không.

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Volkshalle by RocketmanTan

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 120 x 2,200 = 264,000 đ

Giấy ford A4 180gsm: 120 x 2,500 = 300,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 120 x 4,000 = 480,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 120 x 4,500 = 540,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 120 x 4,000 = 480,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 120 x 4,000 = 480,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 120 x 4,500 = 540,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 120 x 5,000 = 600,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích