Thẻ từ khóa

Unicorn

unicorn-kit168-com
unicorn-1-kit168-com

 

unicorn-2-kit168-com

Mô hình giấy Unicorn thiết kế bởi Canon.

Số tờ kit: 4 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Unicorn by Canon

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT

- Giấy ford A4 125gsm in màu: 4 x 2,200 = 8,800 đ

- Giấy ford A4 180gsm in màu: 4 x 2,500 = 10,000 đ

- Giấy ford A4 250gsm in màu: 4 x 4,000 = 16,000 đ

- Giấy ford A3 180gsm in màu: 4 x 4,500 = 18,000 đ

- Giấy thuốc A4 130gsm in màu: 4 x 4,000 = 16,000 đ

- Giấy ảnh A4 135gsm in màu: 4 x 4,000 = 16,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích