Thẻ từ khóa

Trang trí Noel - mẫu 1

trang-tri-noel-mau-1-kit168-com
trang-tri-noel-mau-1-1-kit168-com

 

trang-tri-noel-mau-1-2-kit168-com

Mô hình giấy Trang trí Noel – mẫu 1 thiết kế bởi Canon.

Số tờ kit: 22 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Trang trí Noel – mẫu 1 by Canon

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT

- Giấy ford A4 125gsm in màu: 22 x 2,200 = 48,400 đ

- Giấy ford A4 180gsm in màu: 22 x 2,500 = 55,000 đ

- Giấy ford A4 250gsm in màu: 22 x 4,000 = 88,000 đ

- Giấy ford A3 180gsm in màu: 22 x 4,500 = 99,000 đ

- Giấy thuốc A4 130gsm in màu: 22 x 4,000 = 88,000 đ

- Giấy ảnh A4 135gsm in màu: 22 x 4,000 = 88,000 đ

- Giấy ảnh A4 160gsm in màu: 22 x 4,500 = 99,000 đ

- Giấy ảnh A4 230gsm in màu: 22 x 5,000 = 110,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích