Thẻ từ khóa

The Seven Lucky Gods

the-seven-lucky-gods -kit168.com
the-seven-lucky-gods-1 -kit168.com

Mô hình giấy The Seven Lucky Gods được thiết kế bởi kizuna avenue JP.

Số tờ kit: 7 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: The Seven Lucky Gods by kizuna avenue JP

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 7 x 2,200 = 15,400 đ

Giấy ford A4 180gsm: 7 x 2,500 = 17,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 7 x 4,000 = 28,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 7 x 4,500 = 31,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 7 x 4,000 = 28,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 7 x 4,000 = 28,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 7 x 4,500 = 31,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 7 x 5,000 = 35,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích