Yamaha YA-1

yamaha-ya-1-kit168.com

Mô hình giấy Yamaha YA-1 thiết kế bởi Yamaha-motor.

Mã số: 26607Xem chi tiết

Mountain trekking

Mountain-trekking-kit168.com

Mô hình giấy Mountain trekking thiết kế bởi Yamaha-motor.

Mã số: 26549Xem chi tiết

Yamaha XJR1300 (2000)

yamaha-xjr1300-2000-kit168.com

Mô hình giấy Yamaha XJR1300 (2000) thiết kế bởi Yamaha-motor.

Mã số: 26514Xem chi tiết

Yamaha TMAX (2002)

yamaha-tmax-2002-kit168.com

Mô hình giấy Yamaha TMAX (2002) thiết kế bởi Yamaha-motor.

Mã số: 26503Xem chi tiết

Yamaha MT01

yamaha-mt01-kit168.com

Mô hình giấy Yamaha MT01 thiết kế bởi Yamaha-motor.

Mã số: 26455Xem chi tiết

YZR-M1 50th Anniversary US Edition

yzr-m1-50th-anniversary-us-edition-kit168.com

Mô hình giấy YZR-M1 50th Anniversary US Edition thiết kế bởi Yamaha-motor.

Mã số: 26442Xem chi tiết

Yamaha TZR125

yamaha-tzr125-kit168.com

Mô hình giấy Yamaha TZR125.

Mã số: 25918Xem chi tiết

[Thành Phẩm] Detailed Yamaha MT-10 (FZ-10)

thanh-pham-detailed-yamaha-mt-10-fz-10-kit168-com

Mã số: 21512Xem chi tiết

Detailed Yamaha MT-10 (FZ-10)

detailed-yamaha-mt-10-fz-10-kit168-com

Mô hình giấy Detailed Yamaha MT-10 (FZ-10) thiết kế bởi Yamaha-motor.

Mã số: 20414Xem chi tiết

Yamaha YZF-R1M

yamaha-yzf-r1m -kit168.com

Mô hình giấy Yamaha YZF-R1M thiết kế bởi Yamaha Motors.

Mã số: 16330Xem chi tiết