Xe cứu hỏa

xe-cuu-hoa -kit168.com

Mô hình giấy Xe cứu hỏa thiết kế bởi Canon.

Mã số: 18611Xem chi tiết

Xe Jeep

xe-jeep -kit168.com

Mô hình giấy Xe Jeep thiết kế bởi 3DPMS.

Mã số: 18608Xem chi tiết

Xe tăng Panzer 38(t)

xe-tang-panzer-38t -kit168.com

Mô hình giấy Xe tăng Panzer 38(t) thiết kế bởi Britrex.

Mã số: 18619Xem chi tiết

Nissan Elgrand

nissan-elgrand -kit168.com

Mô hình giấy Nissan Elgrand thiết kế bởi Nissan.

Mã số: 18633Xem chi tiết

Faro Basso (Vespa150 1952)

faro-basso-vespa150-1952 -kit168.com

Mô hình giấy Faro Basso (Vespa150 1952) thiết kế bởi uhu02.

Mã số: 18642Xem chi tiết

Hyundai Veloster

hyundai-veloster -kit168.com

Mô hình giấy Hyundai Veloster thiết kế bởi How Paper.

Mã số: 18594Xem chi tiết

Nissan Leaf

nissan-leaf -kit168.com

Mô hình giấy Nissan Leaf thiết kế bởi Nissan.

Mã số: 18639Xem chi tiết

Nissan Fairlady Z Nismo

nissan-fairlady-z-nismo -kit168.com

Mô hình giấy Nissan Fairlady Z Nismo thiết kế bởi Canon.

Mã số: 17860Xem chi tiết

KrAZ-6446 & ChMZAP-9990 Tractor

kraz-6446-chmzap-9990-tractor -kit168.com

Mô hình giấy KrAZ-6446 & ChMZAP-9990 Tractor thiết kế bởi fmcVlad.

Mã số: 17924Xem chi tiết

Fendt Tractor

fendt-tractor -kit168.com

Mô hình giấy Fendt Tractor thiết kế bởi Street Paper.

Mã số: 17896Xem chi tiết