Tank Mark I – World of Tanks

tank-mark-i-world-of-tanks-kit168-com

Mô hình giấy Tank Mark I - World of Tanks thiết kế bởi WarGaming.

Mã số: 19284Xem chi tiết

Xe tăng PT91-Twardy (T72) – Ba Lan

xe-tang-pt91-twardy-t72-ba-lan-kit168-com

Mô hình giấy Xe tăng PT91-Twardy (T72) - Ba Lan.

Mã số: 19012Xem chi tiết

BMW M3 GTR Số 42

bmw-m3-gtr-so-42-kit168-com

Mô hình giấy BMW M3 GTR Số 42 thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 19004Xem chi tiết

Armoured Reconnaissance Vehicle Fennek (1-43)

armoured-reconnaissance-vehicle-fennek-1-43-kit168-com

Mô hình giấy Armoured Reconnaissance Vehicle Fennek (1-43) thiết kế bởi Rawen.

Mã số: 18907Xem chi tiết

Ford Mustang GT – Death Race

ford-mustang-gt-death-race-kit168-com

Mô hình giấy Ford Mustang GT - Death Race thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 18714Xem chi tiết

Hyundai Tiburon

hyundai-tiburon -kit168.com

Mô hình giấy Hyundai Tiburon thiết kế bởi Aces higH.

Mã số: 18598Xem chi tiết

2014 Volkswagen Type 2

Volkswagen-Kombi-van -kit168.com

Mô hình giấy 2014 Volkswagen Type 2 thiết kế bởi Paperoom.

Mã số: 18605Xem chi tiết

Porsche Carrera GT

porsche-carrera-gt -kit168.com

Mô hình giấy Porsche Carrera GT thiết kế bởi 3DPMS.

Mã số: 18616Xem chi tiết

Xe tăng Infantry Tank Mark II (Matilda)

xe-tang-infantry-tank-mark-ii-matilda -kit168.com

Mô hình giấy Xe tăng Infantry Tank Mark II (Matilda) thiết kế bởi Britrex.

Mã số: 18626Xem chi tiết

Honda S2000 ver 2

honda-s2000-ver2 -kit168.com

Mô hình giấy Honda S2000 ver 2 thiết kế bởi 3DPMS.

Mã số: 18636Xem chi tiết