Xe tăng A7V

xe-tang-a7v-kit168-com

Mô hình giấy Xe tăng A7V thiết kế bởi MODELIK.

Mã số: 20125Xem chi tiết

Xe tăng M3 Lee

xe-tang-m3-lee-kit168-com

Mô hình giấy Xe tăng M3 Lee thiết kế bởi Lazylife.

Mã số: 20111Xem chi tiết

Xe tăng SU-85

xe-tang-su-85-kit168-com

Mô hình giấy Xe tăng SU-85 thiết kế bởi Persha.

Mã số: 19741Xem chi tiết

War Rig – Mad Max

war-rig-mad-max-kit168-com

Mô hình giấy War Rig - Mad Max thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 19644Xem chi tiết

Nissan Fairlady Z

nissan-fairlady-z-kit168-com

Mô hình giấy Nissan Fairlady Z thiết kế bởi Nissan.

Mã số: 19616Xem chi tiết

Xe tăng Soviet T-34-85

xe-tang-soviet-t-34-85-kit168-com

Mô hình giấy Xe tăng Soviet T-34-85 thiết kế bởi Rawen.

Mã số: 19609Xem chi tiết

Fiat 126p Maluch Trophy

fiat-126p-maluch-trophy-kit168-com

Mô hình giấy Fiat 126p Maluch Trophy thiết kế bởi Pawel Dejnak.

Mã số: 19535Xem chi tiết

Nissan X-Trail

nissan-x-trail-kit168-com

Mô hình giấy Nissan X-Trail thiết kế bởi Nissan.

Mã số: 19448Xem chi tiết

Gas Gas TXT 280

gas-gas-txt-280-kit168-com

Mô hình giấy Gas Gas TXT 280 thiết kế bởi Mauricio.

Mã số: 19408Xem chi tiết

Xe tăng WWII Char B1

xe-tang-wwii-char-b1-kit168-com

Mô hình giấy Xe tăng WWII Char B1 thiết kế bởi LazyLife.

Mã số: 19343Xem chi tiết