KV-1 Heavy Tank – World of Tanks

kv-1-heavy-tank-world-of-tanks-kit168-com

Mô hình giấy KV-1 Heavy Tank - World of Tanks thiết kế bởi Red Army.

Mã số: 20969Xem chi tiết

Xe tăng Destroyer Jagdtiger

xe-tang-destroyer-jagdtiger-kit168-com

Mô hình giấy Xe tăng Destroyer Jagdtiger thiết kế bởi Ak-71.

Mã số: 20976Xem chi tiết

Detailed Yamaha MT-10 (FZ-10)

detailed-yamaha-mt-10-fz-10-kit168-com

Mô hình giấy Detailed Yamaha MT-10 (FZ-10) thiết kế bởi Yamaha-motor.

Mã số: 20414Xem chi tiết

Xe tăng Crusader MK III

xe-tang-crusader-mk-iii-kit168-com

Mô hình giấy Xe tăng Crusader MK III thiết kế bởi Lazylife.

Mã số: 20140Xem chi tiết

Xe tăng A7V

xe-tang-a7v-kit168-com

Mô hình giấy Xe tăng A7V thiết kế bởi MODELIK.

Mã số: 20125Xem chi tiết

Xe tăng M3 Lee

xe-tang-m3-lee-kit168-com

Mô hình giấy Xe tăng M3 Lee thiết kế bởi Lazylife.

Mã số: 20111Xem chi tiết

Xe tăng SU-85

xe-tang-su-85-kit168-com

Mô hình giấy Xe tăng SU-85 thiết kế bởi Persha.

Mã số: 19741Xem chi tiết

War Rig – Mad Max

war-rig-mad-max-kit168-com

Mô hình giấy War Rig - Mad Max thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 19644Xem chi tiết

Nissan Fairlady Z

nissan-fairlady-z-kit168-com

Mô hình giấy Nissan Fairlady Z thiết kế bởi Nissan.

Mã số: 19616Xem chi tiết

Xe tăng Soviet T-34-85

xe-tang-soviet-t-34-85-kit168-com

Mô hình giấy Xe tăng Soviet T-34-85 thiết kế bởi Rawen.

Mã số: 19609Xem chi tiết