2014 Halloween Race Car

2014-halloween-race-car -kit168.com

Mô hình giấy 2014 Halloween Race Car thiết kế bởi BOSCH Japan.

Mã số: 6743Xem chi tiết

Type 97 Chi-Ha

type-97-chi-ha -kit168.com

Mô hình giấy Type 97 Chi-Ha thiết kế bởi Hako No koubou.

Mã số: 6433Xem chi tiết

2011 Honda HSV-010 GT

2011-honda-hsv-010-gt -kit168.com

Mô hình giấy 2011 Honda HSV-010 GT thiết kế bởi Epson.

Mã số: 6327Xem chi tiết

Toyota 86

toyota-86 -kit168.com

Mô hình giấy Toyota 86 thiết kế Gazoo.

Mã số: 6268Xem chi tiết

Yamaha YZ450FM

yamaha-yz450fm -kit168.com

Mô hình giấy Yamaha YZ450FM thiết kế bởi Yamaha Motor.

Mã số: 6254Xem chi tiết

Yamaha YZF-R1

yamaha-yzf-r1 -kit168.com

Mô hình giấy Yamaha YZF-R1 thiết kế bởi Yamaha Motor.

Mã số: 6250Xem chi tiết

Mercedes Benz Smart Cabrio

mercedes-benz-smart-cabrio -kit168.com

Mô hình giấy Mercedes Benz Smart Cabrio thiết kế bởi Paper-Replika.

Mã số: 6211Xem chi tiết

Motor Sport World Racing – Yamaha

motor-sport-world-racing-yamaha -kit168.com

Mô hình giấy Motor Sport World Racing - Yamaha thiết kế bởi Yamaha Motor.

Mã số: 6147Xem chi tiết

The Ghost Train

the-ghost-train -kit168.com

Mô hình giấy The Ghost Train thiết kế bởi Ravens Blight.

Mã số: 6043Xem chi tiết

Super Heavy Tank

super-heavy-tank -kit168.com

Mô hình giấy Super Heavy Tank thiết kế bởi Mansei Co. Ltd.

Mã số: 6006Xem chi tiết