SR400 – Yamaha

sr400-yamaha -kit168.com

Mô hình giấy SR400 - Yamaha thiết kế bởi Yamaha-motor.

Mã số: 8086Xem chi tiết

T-37A Amphibious Light Tank

t-37a-amphibious-light-tank -kit168.com

Mô hình giấy T-37A Amphibious Light Tank thiết kế bởi HAKO NO KOUBOU.

Mã số: 8055Xem chi tiết

Optimus Prime (Truck Mode) – Transformers

optimus-prime-truck-mode-transformers -kit168.com

Mô hình giấy Optimus Prime (Truck Mode) - Transformers thiết kế bởi ProjectKITT.

Mã số: 7998Xem chi tiết

Dump Truck

dump-truck -kit168.com

Mô hình giấy Dump Truck thiết kế bởi Canon.

Mã số: 7984Xem chi tiết

Bajaj Tuk Tuk

bajaj-tuk-tuk -kit168.com

Mô hình giấy Bajaj Tuk Tuk thiết kế bởi Paper-Replika.

Mã số: 7951Xem chi tiết

Yellow Smart Cabrio

yellow-smart-cabrio -kit168.com

Mô hình giấy Yellow Smart Cabrio thiết kế bởi Paper-Replika.

Mã số: 7950Xem chi tiết

2014 Winter – Bosch Race Car

2014-winter-bosch-race-car -kit168.com

Mô hình giấy 2014 Winter - Bosch Race Car thiết kế bởi Bosch.

Mã số: 7835Xem chi tiết

Christmas Train

christmas-train -kit168.com

Mô hình giấy Christmas Train thiết kế bởi Paper-Replika.

Mã số: 7782Xem chi tiết

Vespa 150 Scooter

vespa-150-scooter -kit168.com

Mô hình giấy Vespa 150 Scooter thiết kế bởi Paper-Replika.

Mã số: 7721Xem chi tiết

Panzer IV

panzer-iv -kit168.com

Mô hình giấy Panzer IV thiết kế bởi HAKO NO KOUBOU.

Mã số: 7720Xem chi tiết