Dump Truck

dump-truck -kit168.com

Mô hình giấy Dump Truck thiết kế bởi Canon.

Mã số: 7984Xem chi tiết

Bajaj Tuk Tuk

bajaj-tuk-tuk -kit168.com

Mô hình giấy Bajaj Tuk Tuk thiết kế bởi Paper-Replika.

Mã số: 7951Xem chi tiết

Yellow Smart Cabrio

yellow-smart-cabrio -kit168.com

Mô hình giấy Yellow Smart Cabrio thiết kế bởi Paper-Replika.

Mã số: 7950Xem chi tiết

2014 Winter – Bosch Race Car

2014-winter-bosch-race-car -kit168.com

Mô hình giấy 2014 Winter - Bosch Race Car thiết kế bởi Bosch.

Mã số: 7835Xem chi tiết

Christmas Train

christmas-train -kit168.com

Mô hình giấy Christmas Train thiết kế bởi Paper-Replika.

Mã số: 7782Xem chi tiết

Vespa 150 Scooter

vespa-150-scooter -kit168.com

Mô hình giấy Vespa 150 Scooter thiết kế bởi Paper-Replika.

Mã số: 7721Xem chi tiết

Panzer IV

panzer-iv -kit168.com

Mô hình giấy Panzer IV thiết kế bởi HAKO NO KOUBOU.

Mã số: 7720Xem chi tiết

Peugeot 308

peugeot-308 -kit168.com

Mô hình giấy Peugeot 308 thiết kế bởi Leclubpeugeot.

Mã số: 6979Xem chi tiết

Honda N360

honda-n360 -kit168.com

Mô hình giấy Honda N360 thiết kế bởi Honda motor.

Mã số: 6967Xem chi tiết

Sensya Tank

sensya-tank -kit168.com

Mô hình giấy Sensya Tank thiết kế bởi Niku-mansei.

Mã số: 6933Xem chi tiết