Ford Mustang GT 2015

ford-mustang-gt-2015 -kit168.com

Mô hình giấy Ford Mustang GT 2015 thiết kế bởi Wong Hidayat.

Mã số: 8847Xem chi tiết

Tow Mater – Cars

tow-mater-cars -kit168.com

Mô hình giấy Tow Mater - Cars thiết kế bởi Wong Hidayat.

Mã số: 8819Xem chi tiết

Gymkhana Ken Block’s – Ford Fiesta WRC

gymkhana-ken-blocks-ford-fiesta-wrc -kit168.com

Mô hình giấy Gymkhana Ken Block's - Ford Fiesta WRC thiết kế bởi Wong Hidayat.

Mã số: 8815Xem chi tiết

MG TC Midget

mg-tc-midget -kit168.com

Mô hình giấy MG TC Midget thiết kế bởi Canon.

Mã số: 8775Xem chi tiết

SD Kliment Voroshilov 2

sd-kliment-voroshilov-2 -kit168.com

Mô hình giấy SD Kliment Voroshilov 2 thiết kế bởi Robashin.

Mã số: 8749Xem chi tiết

LaFerrari

laferrari -kit168.com

Mô hình giấy LaFerrari thiết kế bởi Wong Hidayat.

Mã số: 8725Xem chi tiết

Sturmpanzer II Bison

sturmpanzer-ii-bison -kit168.com

Mô hình giấy Sturmpanzer II Bison thiết kế bởi Ivan Sukhorukov.

Mã số: 8591Xem chi tiết

Formula Nippon 2009

formula-nippon-2009 -kit168.com

Mô hình giấy Formula Nippon 2009 thiết kế bởi Epson.

Mã số: 8506Xem chi tiết

GG1-type Electric Locomotive

gg1-type-electric-locomotive -kit168.com

Mô hình giấy GG1-type Electric Locomotive thiết kế bởi Canon.

Mã số: 8301Xem chi tiết

Toy Train

toy-train -kit168.com

Mô hình giấy Toy Train thiết kế bởi Canon.

Mã số: 8275Xem chi tiết