MG TC Midget

mg-tc-midget -kit168.com

Mô hình giấy MG TC Midget thiết kế bởi Canon.

Mã số: 8775Xem chi tiết

SD Kliment Voroshilov 2

sd-kliment-voroshilov-2 -kit168.com

Mô hình giấy SD Kliment Voroshilov 2 thiết kế bởi Robashin.

Mã số: 8749Xem chi tiết

LaFerrari

laferrari -kit168.com

Mô hình giấy LaFerrari thiết kế bởi Wong Hidayat.

Mã số: 8725Xem chi tiết

Sturmpanzer II Bison

sturmpanzer-ii-bison -kit168.com

Mô hình giấy Sturmpanzer II Bison thiết kế bởi Ivan Sukhorukov.

Mã số: 8591Xem chi tiết

Formula Nippon 2009

formula-nippon-2009 -kit168.com

Mô hình giấy Formula Nippon 2009 thiết kế bởi Epson.

Mã số: 8506Xem chi tiết

GG1-type Electric Locomotive

gg1-type-electric-locomotive -kit168.com

Mô hình giấy GG1-type Electric Locomotive thiết kế bởi Canon.

Mã số: 8301Xem chi tiết

Toy Train

toy-train -kit168.com

Mô hình giấy Toy Train thiết kế bởi Canon.

Mã số: 8275Xem chi tiết

SR400 – Yamaha

sr400-yamaha -kit168.com

Mô hình giấy SR400 - Yamaha thiết kế bởi Yamaha-motor.

Mã số: 8086Xem chi tiết

T-37A Amphibious Light Tank

t-37a-amphibious-light-tank -kit168.com

Mô hình giấy T-37A Amphibious Light Tank thiết kế bởi HAKO NO KOUBOU.

Mã số: 8055Xem chi tiết

Optimus Prime (Truck Mode) – Transformers

optimus-prime-truck-mode-transformers -kit168.com

Mô hình giấy Optimus Prime (Truck Mode) - Transformers thiết kế bởi ProjectKITT.

Mã số: 7998Xem chi tiết