1976 Tyrrell P34

1976-tyrrell-p34 -kit168.com

Mô hình giấy 1976 Tyrrell P34 thiết kế bởi Metmania-fan.

Mã số: 9696Xem chi tiết

1978 Automobiles Martini MK23

1978-automobiles-martini-mk23 -kit168.com

Mô hình giấy 1978 Automobiles Martini MK23 thiết kế bởi Modelyf1.

Mã số: 9672Xem chi tiết

Ferrari F2003-GA (Michael Schumacher)

ferrari-f2003-ga-michael-schumacher -kit168.com

Mô hình giấy Ferrari F2003-GA (Michael Schumacher) thiết kế bởi ABC.

Mã số: 9661Xem chi tiết

Prototype Technology Group BMW

prototype-technology-group-bmw -kit168.com

Mô hình giấy Prototype Technology Group BMW thiết kế bởi Sergey Timinsky.

Mã số: 9638Xem chi tiết

Bugatti Veyron

bugatti-veyron -kit168.com

Mô hình giấy Bugatti Veyron thiết kế bởi Wong Hidayat.

Mã số: 9559Xem chi tiết

T-18 Light Tank

t-18-light-tank -kit168.com

Mô hình giấy T-18 Light Tank thiết kế bởi KubinkaMan.

Mã số: 9545Xem chi tiết

Lamborghini Sesto Elemento

lamborghini-sesto-elemento -kit168.com

Mô hình giấy Lamborghini Sesto Elemento thiết kế bởi Wong Hidayat.

Mã số: 9431Xem chi tiết

Citroen HY Truck Papermau

citroen-hy-truck-papermau -kit168.com

Mô hình giấy Citroen HY Truck Papermau thiết kế bởi Papadenati.

Mã số: 9378Xem chi tiết

Vw Gas Monkey Garage Custom

vw-gas-monkey-garage-custom -kit168.com

Mô hình giấy Vw Gas Monkey Garage Custom thiết kế bởi Paperdiorama.

Mã số: 9325Xem chi tiết

1968 Oplet Van

1968-oplet-van -kit168.com

Mô hình giấy 1968 Oplet Van thiết kế bởi Wong Hidaya.

Mã số: 9225Xem chi tiết