Xe tăng 97 Mini

xe-tang-97-mini -kit168.com

Mô hình giấy Xe tăng 97 Mini thiết kế bởi 秘密結社.

Mã số: 17480Xem chi tiết

Xe tăng hạng nặng Mini

xe-tang-hang-nang-mini -kit168.com

Mô hình giấy Xe tăng hạng nặng Mini thiết kế bởi 秘密結社.

Mã số: 17470Xem chi tiết

Cromwell 3A Tank

cromwell-3a-tank -kit168.com

Mô hình giấy Cromwell 3A Tank.

Mã số: 17471Xem chi tiết

Rise Of The Reds Sentinel – Command & Conquer

rise-of-the-reds-sentinel-command-conquer

Mô hình giấy Rise Of The Reds Sentinel - Command & Conquer thiết kế bởi Nayoko Putra.

Mã số: 16236Xem chi tiết

Xe tăng E25 – World of Tanks

xe-tang-e25-world-of-tanks -kit168.com

Mô hình giấy Xe tăng E25 - World of Tanks thiết kế bởi WarGaming.

Mã số: 16359Xem chi tiết

Pháo phòng không tự hành PGZ-09

phao-phong-khong-tu-hanh-pgz-09 -kit168.com

Mô hình giấy Pháo phòng không tự hành PGZ-09 thiết kế bởi AP93061.

Mã số: 16356Xem chi tiết

BMPT-72 Terminator 2

bmpt-72-terminator-2 -kit168.com

Mô hình giấy BMPT-72 Terminator 2 thiết kế bởi Robototehnik.

Mã số: 16135Xem chi tiết

Pháo Tự Hành Chống Tăng Hetzer

phao-tu-hanh-chong-tang-hetzer -kit168.com

Mô hình giấy Pháo Tự Hành Chống Tang Hetzer thiết kế bởi lazylife.

Mã số: 16136Xem chi tiết

TX-130 Saber-class Fighter Tank – Star Wars

tx-130-saber-class-fighter-tank-star-wars

Mô hình giấy TX-130 Saber-class Fighter Tank - Star Wars thiết kế bởi BlaaR.

Mã số: 14227Xem chi tiết

WWII Churchill Mk.III Heavy Infantry Tank

wwii-churchill-mk-iii-heavy-infantry-tank -kit168.com

Mô hình giấy WWII Churchill Mk.III Heavy Infantry Tank thiết kế bởi HAKO NO KOUBOU.

Mã số: 13845Xem chi tiết