Xe tăng SU-85

xe-tang-su-85-kit168-com

Mô hình giấy Xe tăng SU-85 thiết kế bởi Persha.

Mã số: 19741Xem chi tiết

Xe tăng Soviet T-34-85

xe-tang-soviet-t-34-85-kit168-com

Mô hình giấy Xe tăng Soviet T-34-85 thiết kế bởi Rawen.

Mã số: 19609Xem chi tiết

Xe tăng WWII Char B1

xe-tang-wwii-char-b1-kit168-com

Mô hình giấy Xe tăng WWII Char B1 thiết kế bởi LazyLife.

Mã số: 19343Xem chi tiết

Tank Mark I – World of Tanks

tank-mark-i-world-of-tanks-kit168-com

Mô hình giấy Tank Mark I - World of Tanks thiết kế bởi WarGaming.

Mã số: 19284Xem chi tiết

Xe tăng PT91-Twardy (T72) – Ba Lan

xe-tang-pt91-twardy-t72-ba-lan-kit168-com

Mô hình giấy Xe tăng PT91-Twardy (T72) - Ba Lan.

Mã số: 19012Xem chi tiết

Armoured Reconnaissance Vehicle Fennek (1-43)

armoured-reconnaissance-vehicle-fennek-1-43-kit168-com

Mô hình giấy Armoured Reconnaissance Vehicle Fennek (1-43) thiết kế bởi Rawen.

Mã số: 18907Xem chi tiết

Xe tăng Infantry Tank Mark II (Matilda)

xe-tang-infantry-tank-mark-ii-matilda -kit168.com

Mô hình giấy Xe tăng Infantry Tank Mark II (Matilda) thiết kế bởi Britrex.

Mã số: 18626Xem chi tiết

Xe tăng Panzer 38(t)

xe-tang-panzer-38t -kit168.com

Mô hình giấy Xe tăng Panzer 38(t) thiết kế bởi Britrex.

Mã số: 18619Xem chi tiết

Xe tăng WWII Tiger I

xe-tang-wwii-tiger-i-1 -kit168.com

Mô hình giấy Xe tăng WWII Tiger I thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 17925Xem chi tiết

Xe tăng T-64B Russian

xe-tang-t-64b-russian -kit168.com

Mô hình giấy Xe tăng T-64B Russian thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 17922Xem chi tiết