Mitsubishi Pajero – Dakar 2005

mitsubishi-pajero-dakar-2005 -kit168.com

Mô hình giấy Mitsubishi Pajero - Dakar 2005 thiết kế bởi Mizorogi Akira.

Mã số: 17024Xem chi tiết

Xe cảnh sát Lithuania UAZ-469

xe-canh-sat-lithuania-uaz-469 -kit168.com

Mô hình giấy Xe cảnh sát Lithuania UAZ-469 thiết kế bởi Maris.

Mã số: 17014Xem chi tiết

Sachs Capri

sachs-capri

Mô hình giấy Sachs Capri thiết kế bởi Oniya.

Mã số: 17049Xem chi tiết

Chevrolet Camaro – Transformers

chevrolet-camaro-transformers -kit168.com

Mô hình giấy Chevrolet Camaro - Transformers thiết kế bởi Wong Hidayat.

Mã số: 16991Xem chi tiết

Skoda Fabia S2000

skoda-fabia-s2000

Mô hình giấy Skoda Fabia S2000.

Mã số: 17066Xem chi tiết

Jagermeister Capri

jagermeister-capri

Mô hình giấy Jagermeister Capri thiết kế bởi Oniya.

Mã số: 17048Xem chi tiết

Lamborghini Reventon

lamborghini-reventon -kit168.com

Mô hình giấy Lamborghini Reventon.

Mã số: 17005Xem chi tiết

Ford Capri

ford-capri

Mô hình giấy Ford Capri thiết kế bởi Oniya.

Mã số: 17047Xem chi tiết

2015 Epson Honda NSX Concept-GT

2015-epson-honda-nsx-concept-gt -kit168.com

Mô hình giấy 2015 Epson Honda NSX Concept-GT thiết kế bởi Epson.

Mã số: 16347Xem chi tiết

Jeep Wrangler JK Unlimited

jeep-wrangler-jk-unlimited -kit168.com

Mô hình giấy Jeep Wrangler JK Unlimited.

Mã số: 15731Xem chi tiết