Xe bus trường học

xe-bus-truong-hoc-kit168-com

Mô hình giấy Xe bus trường học thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

School

school -kit168.com

Mô hình giấy School thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Axioo for Education

axioo-for-education -kit168.com

Mô hình giấy Axioo for Education thiết kế bởi Paper-Replika.

Xem chi tiết

Message Doll (Graduation) – Lễ tốt nghiệp

message-doll-graduation-le-tot-nghiep -kit168.com

Mô hình giấy Message Doll (Graduation) - Lễ tốt nghiệp thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Panko – Schoolgirl

panko-schoolgirl -kit168.com

Mô hình giấy Panko - Schoolgirl thiết kế bởi fumi-A.

Xem chi tiết

Kirin 2014 Summer School

kirin-2014-summer-school -kit168.com

Mô hình giấy Kirin 2014 Summer School được thiết kế bởi Kirin.

Xem chi tiết